Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan vidareutbildar närmare hundra sjuksköterskor i nytt samarbete med länets kommuner

2021-11-08 

Nu startar Högskolan i Gävle två vårdkurser för att möta kommunernas behov av kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal. Intresset från länets kommuner har varit stort och kurserna är i stort sett fullbokade.

Marie Kihlström, student vid sjuksköterskeprogrammet.

Foto: Anna Sällberg

I ett nytt samarbete med länets kommuner startar nu Högskolan de två kurserna ”Avancerad omvårdnad” och ”Palliativ vård”.

– I kontakt med representanter från kommunerna har vi upplevt att det funnits behov av kompetensutveckling av deras hälso- och sjukvårdspersonal. Vi behöver anpassa våra utbildningar till samhällets behov och det får vi verkligen en möjlighet att göra nu i och med detta fina samarbete med kommunerna i länet, säger Tina Nordström, biträdande avdelningschef vid Avdelningen för vårdvetenskap på Högskolan.

"Samarbetet är otroligt positivt för oss"

Under vecka 45 startar de två kurserna på distans, med all undervisning och seminarier via nätet, och varje kurs har cirka 50 deltagare.

– Det här samarbetet är otroligt positivt för oss och det ger oss fördelar på flera nivåer. Patienterna får ännu bättre vård och omsorg när sjuksköterskornas kompetens höjs. Det ökar tryggheten i arbetet för sjuksköterskorna vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Min förhoppning är också att det ska leda till att arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården blir mer attraktivt så att fler väljer att jobba hos oss, säger Marita Lindsmyr, socialchef i Ovanåkers kommun.

Syftet är att kunna ge en god och nära vård

Flera som är involverade i samarbetet lyfter också fram den här typen av kompetensutveckling som en del i att nå det nationella målet om en ”God och nära vård”, en överenskommelse som gjorts mellan Sveriges Kommuner och Regioner och staten med syfte att patienter inom hälso- och sjukvård ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

– Mot bakgrund av det möjliggör det här nya forumet också fortsatt framtida samverkan med Högskolan för att vi ska kunna höja sköterskornas kompetensnivå i kommunerna och på länsnivå, säger Anette Wikblom, socialchef i Sandvikens kommun.

Tina Nordström och Annica Björkman.

Tina Nordström och Annica Björkman. Foto: Anna Sällberg

Innehållet i kurserna är framtaget i samverkan med medicinskt ansvariga sjuksköterskor, verksamhetschefer och kliniskt verksamma sjuksköterskor i kommunerna.

– Kursernas innehåll har också tagits fram med stöd av forskning inom området ”Hemsjukvård” där vi försökt inrikta oss på områden som har visat sig leda till patientsäkerhetsrisker med koppling till kunskapsbrist, säger Annica Björkman, utbildningsledare och docent i vårdvetenskap.

Vad betyder det för Högskolan i Gävle att kunna erbjuda de här kurserna?

– I min uppfattning är det positivt för Högskolan i Gävle eftersom vi får tillfälle att bidra till kompetensutveckling och livslångt lärande. Vår förhoppning är att deltagarna ska bli fortsatt intresserade av studier på avancerad nivå och kanske söka något av våra specialistsjuksköterskeprogram, säger Annica Björkman.

Kurserna efterfrågas

Fler har efterfrågat kurserna och Högskolan planerar nu för att ge kurserna till fler sjuksköterskor och eventuellt ytterligare någon kommun även under vårterminen 2022.

– Det är oerhört värdefullt för oss att kunna erbjuda dessa anpassade kurser till kommunerna, eftersom vi då som lärosäte får möjlighet att möta samhällets behov av anpassad utbildning, både vad gäller innehåll, studietakt samt möjlighet till distansstudier. Vi ser också att vi behöver ha fortsatt dialog med kommunerna med anledning av en ”God och nära vård” och att det möjligen finns andra yrkeskategorier som också kan behöva kompetenshöjning, säger Tina Nordström.

Text: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)