Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Debattartikel: Högskolan i Gävle förnyar och utvecklar utbildningsutbudet

2021-12-29 

Den här debattartikeln är skriven av Ylva Fältholm, rektor, och Lars Bengtsson, prorektor vid Högskolan i Gävle, med anledning av den diskussion som varit kring planer på en förnyelse och utveckling av utbildningsutbudet.

Debattartikeln publicerades 29 december i Gefle Dagblads- och Arbetarbladets nätupplagor, och på nyhetssajten Hela Hälsingland.

Just nu pågår en förnyelse och en utveckling av Högskolan i Gävles utbildningsutbud som ett resultat av ett flerårigt arbete med en ny utbildnings- och forskningsstrategi. Arbetet har uppmärksammats i tidningsartiklar, bland annat av Lilian Sjölund i en ledare från den 22 december och av kollegor som framför allt diskuterar humanioras roll på lärosätet.

Högskolans nya strategi ska gälla fram till år 2030 och den har två mål: Högskolans kompletta akademiska miljöer ska ha internationell lyskraft och Högskolan ska vara utmaningsdriven och bidra till lokal och global samhällsnytta. Som en konsekvens av den nya strategin ser vi nu över utbildningsutbudet. Målet är att få en mer profilerad och mer konkurrenskraftig högskola där forskning och utbildning är sammanlänkade och utbildningarna är efterfrågade både av studenter och av arbetsmarknaden. Förnyelsen av utbildningsutbudet svarar upp mot samhällets förändringar för ett lärosäte som sedan flera år är en av landets mest populära högskolor.

En djupgående och öppen beredningsprocess pågår internt på Högskolan, fram till beslut i maj nästa år. Det handlar om att frigöra tio procent av utbildningsanslaget, för att skapa utrymme för förnyelse och ha en ekonomi i balans. Översynen av utbildningsutbudet spänner över samtliga akademier och ämnesområden, inom teknik, utbildningsvetenskap, ekonomi, vård, hälsa och humaniora, samt inkluderar även fristående kurser för att bättre kunna svara upp mot behoven av livslångt lärande och bidra till att höja utbildningsnivån i regionen.

Ett område som nu utreds för utveckling är kriminologi, ett ämne som med senaste tidens våldsutveckling fått särskild aktualitet. Vi gör också en översyn av våra ingenjörsutbildningar och har ambitionen att skapa en komplett akademisk miljö för ekonomutbildningarna, för att ge några exempel.

För ett antal år sedan genomfördes en reducering av antalet ämnen inom humaniora, som idag består av fem ämnen. Humaniora kommer fortsatt att vara viktigt för Högskolan, särskilt inom lärarutbildningarna. Men tyvärr kommer vi aldrig att kunna erbjuda den bredd inom humaniora som kan finnas på de riktigt stora lärosätena.


Vi förstår att den pågående förändringsprocessen kan skapa oro, men vi försöker genomföra processen öppet och transparent. Att förnya innebär inte bara att börja göra nya saker, en del i förnyelsen är tyvärr också att avsluta en del verksamhet.

I vår strävan att bidra till lokal och global samhällsnytta krävs att vi kontinuerligt ser över vår utbildningsportfölj. Status quo är inget bra alternativ.

Vi behöver skapa ett strategiskt handlingsutrymme kopplat till vår strategi och ta en roll som starkt och profilerat lärosäte i Sveriges högskolelandskap. Vi är övertygade om att vårt samlade utbildnings- och forskningserbjudande även fortsättningsvis ska locka framtidens studenter, bygga på stark forskning och bidra till samhällsnytta.


Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle
Lars Bengtsson, prorektor Högskolan i Gävle


Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-12-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)