Kontaktbibliotekarierna inom respektive ämne håller bland annat kurser i informationssökning och bevakar litteratur inom ämnet.

Akademin för hälsa och arbetsliv

Maria Ambrén, Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap.
Telefon: 026-64 87 06, e-post: Maria.Ambren@hig.se

Tanja Donner, Kontaktbibliotekarie för socialt arbete och vårdvetenskap.
Telefon: 026-64 87 29, e-post: Tanja.Donner@hig.se

Jonas Larsson, Kontaktbibliotekarie för PA-programmet, psykologi och kriminologi.
Telefon: 026-64 86 54, e-post: Jonas.Larsson@hig.se

Sara Martinsson, Kontaktbibliotekarie för folkhälsovetenskap och idrottsvetenskap.
Telefon: 026-64 85 29, e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Akademin för teknik och miljö

Maria Ebervik, Kontaktbibliotekarie för datavetenskap, samhällsbyggnad, elektroteknik, matematik och naturvetenskap
Telefon: 026-64 85 36, e-post: Maria.Ebervik@hig.se

Jonas Larsson, Kontaktbibliotekarie för industriell ekonomi
Telefon: 026-64 86 54, e-post: Jonas.Larsson@hig.se

Karin Meyer Lundén, Kontaktbibliotekarie för byggnadsteknik, energisystem, miljövetenskap, industridesign, maskinteknik.
Telefon: 026-64 89 19, e-post: Karin.Meyer@hig.se

Akademin för utbildning och ekonomi

Maria Ambrén, Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska.
Telefon: 026-64 87 06, e-post: Maria.Ambren@hig.se

Jonas Larsson, Kontaktbibliotekarie för ekonomi, rättsvetenskap.
Telefon: 026-64 86 54, e-post: Jonas.Larsson@hig.se

Sara Martinsson, Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska.
Telefon: 026-64 85 29, e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Anna Prymka, Kontaktbibliotekarie för religionsvetenskap och
medie- och kommunikationsvetenskap.
Telefon: 026-64 89 45, e-post: Anna.Prymka@hig.se

Forskningsbibliotekarier

Malin A. Jansson, Forskningsbibliotekarie.
Telefon: 026-64 86 20, e-post: biblioteket.forska@hig.se

Anna Hillström, Forskningsbibliotekarie.
Telefon: 026-64 89 40, e-post: biblioteket.forska@hig.se

Karin Meyer Lundén, Forskningsbibliotekarie,
Telefon: 026-64 89 19, e-post: biblioteket.forska@hig.se