Läkartidningen

Register och fulltext

Artiklarna finns i fulltext från 1996. Foton ingår ej, däremot tabeller och diagram. Tidskrifter äldre än 1996 finns i bibliotekets magasin.

Inloggning

För att läsa och skriva ut artiklarna krävs följande login:
username = hogskolan
password = 397935

Notera dessa uppgifter och logga in i registret.
OBS! Efter att du sökt fram en artikel kommer systemet att fråga efter username och password!

Publicerad av: System Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)