Låna

För att få låna böcker från biblioteket måste du vara inskriven som låntagare. Om du är student eller personal på högskolan i Gävle använder du ditt HiG-kort som lånekort.

För att få åtkomst till bibliotekets e-böcker eller elektroniskt publicerade artiklar använder du ditt användarkonto, lånekort och bibliotekskonto behövs bara om du vill låna tryckta böcker.

Skaffa lånekort

Är du student på högskola eller universitet eller personal vid Högskolan i Gävle?

  1. Fyll i det här formuläret.
  2. Gå till informationsdisken i biblioteket inom 7 dagar från registreringen, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Vi registrerar ditt HiG-kort som lånekort. Är du student på annan högskola får du ett särskilt lånekort. Obs Lånekortsnumret och PIN-koden använder du för att logga in på ditt bibliotekskonto och för att låna i automaterna på biblioteket.
  4. Är du distansstudent får du mer information här.

Varken student på högskola eller personal vid Högskolan i Gävle?

  1. Fyll i det här formuläret.
  2. Gå till informationsdisken inom 7 dagar från registreringen, legitimera dig, läs igenom och skriv under låneavtalet.
  3. Du får ett särskilt lånekort eller så registrerar vi ditt HelGe kort. Obs Lånekortsnumret och PIN-koden använder du för att logga in på ditt bibliotekskonto och för att låna i automaterna på biblioteket.
  4. Du som inte är student får inte låna kursböcker eller göra fjärrlån.

Låna böcker

Du lånar dina böcker själv genom att använda våra låneautomater. Kursböcker har en lånetid på 14 dagar och andra böcker har 28 dagars lånetid.

Alla kursböcker finns samlade på entréplanet, de andra böckerna finns på entréplanet och på plan tre.

Tänk på att kursböcker har förseningsavgifter, 10kr/dag.

Information om kursböcker

Biblioteket har de flesta kursböcker i två exemplar, ett för utlån och ett referensexemplar som inte lånas ut. Vid kursstart kontrollerar och kompletterar vi beståndet av kurslitteratur utifrån aktuella litteraturlistor. Om något exemplar försvinner under kursens gång så köper vi inga nya förrän vid nästa kursstart.

Alla kursböcker hittar du i vår bibliotekskatalog oavsett om de är tryckta eller elektroniska. De elektroniska går att läsa online eller ladda ned i 1–3 dagar.
Tryckta kursböcker är märkta på ryggen med KURS. Sommarkursböcker är dessutom märkta med en gul prick. Alla kursböcker står samlade på entréplanet. Du får låna dem i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en avgift på 10 kronor per dag och bok.

  • Annan litteratur än kursböcker får du låna i fyra veckor.
Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha

Om vi inte har boken eller artikeln du vill ha i fulltext i våra databaser, kan vi beställa den från ett annat bibliotek.

Låna om och reservera böcker själv i bibliotekskatalogen

Genom att logga in på ditt bibliotekskonto med ditt lånekortsnummer och din PIN-kod kan du låna om dina böcker, om böckerna inte är reserverade av någon annan. Du kan låna om böckerna högst fyra gånger.

Om den bok du söker är utlånad, kan du ställa dig i kö genom att reservera boken. Endast böcker som är utlånade går att reservera.

Förseningsavgifter och ersättning för böcker

Kursböcker får du låna i 14 dagar och om du lämnar tillbaka dem för sent måste du betala en avgift. Vid skuld på över 50 kr går det inte att göra ytterligare hemlån och reservationer av böcker.

Förseningsavgifter och ersättningsbelopp

Försenad kursbok 10 kr/bok och dag

Maxbelopp 300 kr/bok, 1200 kr/låntagare

Ersättningsbelopp för skadad eller förkommen bok

Bokens pris + 100 kr i administrationsavgift. Du kan också skaffa boken själv och lämna in till biblioteket, i det fallet tillkommer det ingen avgift. Böcker som inte går att förvärva bedöms från fall till fall.

Om du kommer till biblioteket kan du betala avgiften med kort eller Swish. Kan du inte komma till oss så kan du betala till Högskolan i Gävles bankgirokonto nr: 5050 – 5809.
Som betalningsmeddelande anger du: 3146-9701-9101-95-99.
E-posta ditt namn och skicka med en kopia på inbetalningen till biblioteket @hig.se

(Senast reviderad 2021-10-08)

Lämna tillbaka böcker

Under bibliotekets öppettider lämnar du själv tillbaka dem i bibliotekets låneautomater. När biblioteket är stängt kan du lämna tillbaka böcker i vårt återlämningsskåp. Det finns utomhus, utanför bibliotekets östra sidoentré.

  • OBS! Böckerna registreras inte som återlämnade förrän biblioteket öppnar igen.
Kontakt

Biblioteket

Telefon: 026-64 85 48
e-post: biblioteket@hig.se
Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)