Sök

Bibliotekets lånevillkor

Här hittar du bibliotekets lånevillkor som du godkänner när du registrerar dig som låntagare.

Registrera dig som låntagare

Genom att registrera dig som låntagare, godkänner du våra lånevillkor och lovar att följa dem. Du godkänner också att biblioteket hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna låna och för att vi ska kunna kontakta dig. Tänk på att lånevillkoren kan uppdateras och att dessa ändringar publiceras på denna sida.

Allmänt om biblioteket

Biblioteket är är i första hand till för studerande och personal vid Högskolan i Gävle, men även allmänheten är välkommen. För studenter från andra lärosäten gäller samma lånevillkor som för Högskolans egna studenter.

Lånekort

 • För att kunna låna böcker från biblioteket måste du vara registrerad som låntagare och ha ett lånekort.
 • Lånekortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig för de lån som görs med ditt lånekort tills dessa är avregistrerade.
 • Håll dina kontaktuppgifter som e-post, telefonnummer och adress uppdaterade.
 • Om du förlorar ditt lånekort anmäl det genast till biblioteket så att vi kan spärra kortet.
 • Biblioteket har ingen skyldighet att påminna om att lånetiden snart går ut eller har gått ut men som en service skickar vi ut meddelande via e-post om det.

Att låna och återlämna

 • Böcker lånar du antingen i utlåningsautomaterna eller informationsdisken.
 • Tänk på att hålla koll på vilken lånetid dina böcker har.
 • Lån som inte kan förlängas måste du återlämna senast på angivet återlämningsdatum. Tänk på detta i samband med resor eller om boken ska skickas med post till biblioteket.
 • Om du återlämnar böcker i återlämningsskåpet utanför biblioteket så blir de inte avregistrerade förrän informationsdisken bemannas igen.
 • Du får inte göra understrykningar eller anteckningar i bibliotekets böcker. Om en bok blir skadad så lagar biblioteket den.

Lånetider, omlån och förseningsavgifter

 • Kursböcker har 14 dagars lånetid. Förseningsavgiften är 10 kr per bok och dag.
 • Övriga böcker har 28 dagars lånetid.
 • Referensböcker och tidskrifter lånar vi inte ut.
 • Ett lån kan förnyas om ingen annan reserverat boken. Du kan själv förnya ditt lån i bibliotekskatalogen. Du kan även ringa eller skicka e-post oss för att förnya dina lån.

Betalning av förseningsavgifter och borttappad eller skadad bok

Fjärrlån - lån från andra bibliotek

Om vi inte har en bok eller tidskrift som du är intresserad av så kan vi låna den från ett annat bibliotek.

 • Om du är student eller anställd vid vid Högskolan i Gävle kan vi låna in material eller beställa kopior från andra bibliotek till dig.
 • Vi lånar bara in litteratur som är avsedd för forskning eller studier.
 • Material som redan finns på biblioteket samt e-böcker lånar vi inte in.
 • Lånetiden för fjärrlån varierar beroende på det utlånande bibliotekets låneregler.
 • Avgifter för fjärrlån finns anslagna på bibliotekets webbplats.

Service för dig som är distansstudent vid Högskolan i Gävle

Om du läser en distansutbildning vid Högskolan i Gävle och bor utanför Gävle kommun (i Sverige) kan du få böcker hemskickade med post. Du ansvarar själv för returportot. Vi kan även skicka artikelkopior beställda från andra bibliotek hem till dig.

Fjärrlånade böcker måste du däremot alltid hämta på biblioteket när det är bemannat. Om du vill göra ett fjärrlån, d.v.s. låna en bok som inte finns på biblioteket, hänvisar vi dig därför till ditt närmaste bibliotek.

Service för externa låntagare

Om du varken är anställd vid Högskolan i Gävle eller är studerande vid högskola eller universitet, blir du registrerad som en extern låntagare. Som extern låntagare får du låna våra böcker, men inte kursböcker. Vi erbjuder inte heller fjärrlån, utan hänvisar till ditt närmaste folkbibliotek.

Du kan också söka i bibliotekets databaser med hjälp av gästkonto som du kan få när du besöker oss under våra bemannade öppettider.

Bibliotekets behandling av personuppgifter

Biblioteket behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna låna och reservera böcker och annat biblioteksmaterial. De uppgifter som registreras i bibliotekets system är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress.

 • Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, (EU:s förordning 2016/679).
 • Uppgifterna används bara för att hantera dina lån och för att kontakta dig.
 • Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig.
 • Du kan avsluta ditt bibliotekskonto om alla lån är återlämnade och eventuella avgifter är betalda.
 • Om du slutar använda biblioteket tas dina uppgifter efter en tid automatiskt bort ur bibliotekets system.

Bibliotekssekretess

För uppgifter om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning och användning av informationsteknik gäller Offentlighets- och Sekretesslag (2009:400) 40 kap. 3§.

Det betyder att biblioteket inte lämnar ut uppgifter om vem som har lånat en viss titel eller vad en viss person har lånat om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. Detsamma gäller för reservationer.

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-01-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)