Fjärrlån – lån från andra bibliotek

Litteratur som inte finns i vårt bibliotek kan beställas som fjärrlån från andra bibliotek i och utanför Sverige. På den här sidan kan du läsa mer om hur det går till och vem som kan beställa fjärrlån.

Bokhylla i biblioteket

Vem kan beställa fjärrlån?

Vi beställer fjärrlån för studenter vid Högskolan i Gävle samt vid andra högskolor eller universitet och för forskare samt anställda på Högskolan i Gävle som är aktiva låntagare på högskolebiblioteket. Om du inte tillhör någon av de här grupperna får du i stället vända dig till ditt närmaste folkbibliotek.

Vad kan jag beställa?

Material som du behöver för dina studier eller din forskning och som inte finns i tryckt eller elektronisk form på vårt bibliotek kan du beställa som fjärrlån. Böcker som är utlånade på vårt bibliotek eller som finns i Gävle Stadsbibliotekets HelGe-katalog går inte att beställa som fjärrlån.

Observera att en del material inte går att fjärrlåna. Dit hör e-böcker, referenslitteratur, kurslitteratur, hela tidskriftsnummer samt i många fall uppsatser och examensarbeten. Skönlitteratur får du bara låna för forskningsändamål.

OBS!
Om du vill beställa ett större antal böcker kontakta oss på adress bibfjarr@hig.se innan du gör beställningen.

Hur beställer jag en bok?

Om du är låntagare på högskolebiblioteket kan du skaffa ett fjärrlånekonto i Libris och göra dina bokbeställningar själv.

Du kan också skicka din beställning via mejl till bibfjarr@hig.se.

Observera att du måste hämta böckerna på högskolebiblioteket. Om du är distansstudent och vill fjärrlåna böcker men inte kan hämta dem på plats får du i stället beställa via ditt närmaste bibliotek.

Hur beställer jag en artikel?

När du vill beställa en artikel behöver du först kontrollera i bibliotekets tidskriftsförteckning att den artikel som du vill ha inte finns i en tidskrift som finns hos oss i tryckt eller elektronisk form. Skicka därefter din beställning direkt från Discovery via länken Beställ fjärrlån eller skicka den fullständiga artikelreferensen via mejl till bibfjarr@hig.se.

Vad kostar det?

Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis. Innan vi gör ett utomnordiskt fjärrlån kontaktar vi dig med uppgifter om vad lånet kostar.
Artikelkopior kostar alltid och kostnaden är beroende av varifrån artikeln beställs. Vi utgår ifrån att du är informerad om grundpriset för artikel, se prislistan. Innan vi beställer artiklar från bibliotek utanför Norden tar vi kontakt med dig.

Prislista för beställningar av boklån och artikelkopior

Artikelbeställningar

HiG-anställd: kostnadsfritt

HiG-student: 40 kr från bibliotek inom Norden

80 kr från bibliotek utanför Norden

Bokbeställningar från andra svenska och nordiska bibliotek

Kostnadsfritt

Bokbeställningar från bibliotek utanför Norden

HiG-anställd: kostnadsfritt

HiG-student: 150 kr per bok

Skadat, borttappat eller ej återlämnat material som lånats in från annat bibliotek faktureras enligt långivande bibliotek.

(Senast reviderad 2021-10-08)

Prislista för utlån till andra bibliotek

Boklån till bibliotek inom Norden kostnadsfritt

Boklån till bibliotek utanför Norden 3 IFLA vouchers

Artikelkopior till svenska bibliotek 80 kr

Artikelkopior till bibliotek utanför Norden 1,5 IFLA vouchers

Ersättningsavgift, skadad eller förkommen bok Bokens pris + 100 kr (alternativt anskaffas boken och skickas till biblioteket)

(Senast reviderad 2021-10-08)

 

Hur lång tid tar det att få en fjärrlånad bok eller artikel?

Räkna med en leveranstid på 7–10 dagar, men tiden kan variera så var ute i god tid med dina beställningar.

Hur får jag det som jag har beställt?

Beställda böcker får du hämta och lämna vid bibliotekets disk. Beställda artiklar skickar vi till dig via post tillsammans med informationen om postgirokontot för betalning. Du som arbetar på Högskolan i Gävle får dina kopior via internposten.

Om du är distansstudent och vill fjärrlåna böcker får du vända dig till ditt närmaste bibliotek.

Hur lång lånetid är det på fjärrlånade böcker?

Lånetiden bestäms av det bibliotek som lånar ut. Ofta har du en kortare garanterad lånetid samt en längre tid då du kan behålla boken om inte någon annan efterfrågar den. Om du får ett krav måste du lämna tillbaka boken omedelbart.

Om du vill förlänga lånetiden, kontakta oss på bibfjarr@hig.se .

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)