Introduktion till biblioteket

Här finns en kort introduktion till biblioteket och hur du kan använda våra resurser.

Bli låntagare

Du måste registrera dig som låntagare för att få låna tryckta böcker på biblioteket. För att läsa e-böcker loggar du in med ditt användarkonto och lösenord. På Högskolan används samma kort som passerkort, lånekort och för utskrifter (Hig-kort), du hämtar ditt kort i Studentreceptionen.

Var står böckerna?

De tryckta kursböckerna står på entréplanet. För att hitta andra böcker använd vår katalog.

Söka hemifrån

Du kan även söka hemifrån i våra databaser och tidskrifter.

Ämnesguider

Vi har ämnesguider i flera olika ämnen och program. I ämnesguiderna finns tips på databaser och hur du söker i speciella ämnen.

Skrivare och utskrifter

På Högskolan används ett utskriftssystem, med en funktion som innebär att du hämtar ut dina utskrifter vid den skrivare du själv väljer. Utskrifter, kopiering och skanning görs vid samma maskin.

Grupprum

I biblioteket finns grupprum som kan bokas för grupparbeten och även icke- bokningsbara grupprum.

Akademiskt skrivande

Behöver du hjälp när du skriver uppsats? Här kan du läsa om Skrivarverkstaden som kan hjälpa och även få tips på hur du kan utveckla ditt skrivande på egen hand.

Talböcker

Om du har svårt att läsa skriven text på grund av en läsnedsättning kan du få ladda ner talböcker.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)