Talböcker­ ‑ för studenter med läsnedsättning

Om du har svårt att läsa skriven text på grund av en läsnedsättning kan du få ladda ner talböcker. Här finns det information om hur du får tillgång till talböcker.

Vem har rätt att låna talböcker?

Du som har en läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Exempel på funktionsnedsättningar är:

• Läs- och skrivsvårigheter
• Synnedsättning
• Andra fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsehinder
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och adhd
• Tillfällig läsnedsättning

 

Hur får jag tillgång till talböcker?

Om du uppfyller kraven på läsnedsättning kan du kontakta oss på talbok@hig.se för att boka tid för ett introduktionssamtal. Under introduktionssamtalet får du ett konto och inloggningsuppgifter till Legimus. När du har ett konto kan du själv ladda ner din kurslitteratur.

 

Var hittar jag talböcker?

Du söker själv efter dina kursböcker i katalogen Legimus. Du kan använda appen Legimus eller söka efter böckerna på webbplatsen legimus.se.

Till Legimus

 

Saknas din kurslitteratur i Legimus?

Om en kursbok saknas i Legimus kan du skicka ett mejl till talbok@hig.se med följande information:

• Bifoga kurslitteraturlistan och ange vilken bok som saknas i Legimus
• Ange när kursen börjar
• Ange kurskoden för kursen

Observera att inläsning bara görs av obligatorisk kurslitteratur och hela böcker. Det tar 6 till 12 veckor innan boken är inläst. Du får ett mejl från Legimus när boken är färdig.

 

Tillgång till talsyntes- och rättstavningsprogram

Programmen Stava Rex och Spell Right samt uppläsningsprogrammet Claro Read kan du spara ned till din egen dator.
Här hittar du information om programmen och länkar för att installera dem

Som student vid Högskolan har du också tillgång till olika stödprogram via Högskolans fjärrskrivbord.
Logga in på fjärrskrivbordet - Remote Desktop

 

Resursrum på Högskolan

I biblioteket finns ett resursrum på plan 3, rum 23:310, med program för studenter med läsnedsättning. Det finns även ett resursrum i hus 51, rum 51:323, här finns datorer utrustade med programvara för uppläsning av text och talböcker, stavningskontroll och ordprediktion.
Kontakta samordnare för pedagogiskt stöd för att få tillträde till rum 51:323.

 

Kontakt

Har du frågor? Kontakta oss på e-postadress: talbok@hig.se

Anna Andersson: 026-64 86 58
Tanja Donner: 026-64 87 29  
Maria Ambrén: 026-64 87 06

Publicerad av: Maria Ambrén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)