Radering av Blackboard-kurser från 2015 görs i juni

2019-05-09 

Gamla Blackboard-kurser från 2015 kommer att raderas, med start måndag den 10 juni.

Med start måndag den 10 juni 2019 (v. 24) kommer vi att påbörja radering av samtliga kurser från 2015 i Blackboard. Detta gäller alltså kurser som har prefixet VT15 eller HT15 i början av sitt kurs-ID, eller 2015 i slutet av sitt kurs-ID.

Se fil med lista över berörda kurser (innehåller två flikar, en flik per termin)

Vi uppmanar att du omgående ser över dina gamla Blackboardkurser från 2015 om du har några, och sparar det som behöver arkiveras om det inte redan är gjort (t.ex. material i kursen, eller studieresultat från Kursadministration och resultat)!

SE UPP:
Om studenterna inte längre är aktiva och datakontot därför blivit inaktivt/vilande, syns inte längre de eller deras prestationer och resultat i kursen och går därför INTE att spara ned.

VIKTIGT!
Om du INTE vill att din kurs ska tas bort, och/eller behöver hjälp med att spara ned material eller studieresultat innan kursen raderas, måste du kontakta Learning Center så snart som möjligt – men SENAST onsdag den 5 juni.

Läs om hur du sparar studieresultat innan radering, eller gör en egen ”säkerhetskopia” av kursen

Hör av dig till Learning Center om du har frågor!

/Learning Center

blackboard@hig.se
026-64 87 00

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-05-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)