FAQ

Här samlar vi vanliga frågor och besvarar dem. Detta är en bra första hjälp om ditt problem är vanligt och andra har råkat ut för samma problem. Överst här på sidan hittar du en innehållsförteckning över innehållet.


.............................................................................................

Hur gör jag för att komma in i Blackboard som ny student?

För att komma in på Blackboard behöver du ett användarnamn och lösenord som gäller här på högskolan. Det finns ett formulär på webben som du som ny student ska använda för att få ut ditt användarkonto. Detta fungerar på Blackboard och bibliotekets databaser hemifrån samt för inloggning på högskolans datorer.
Om du har ett större behov av datatjänster, kontakta IT-supporten. De finns i Studentcentrum, telefon: 026-64 88 80 och e-post: itsupport@hig.se. Om du får problem att få ut ditt konto via webbformuläret  kontakta IT-support.

Inloggning - hur gör jag om jag har glömt mitt lösenord eller inte kommer in i Blackboard med mitt lösenord?

Du använder ditt vanliga användarnamn och lösenord som du loggar in på högskolans nätverk med. Har du problem med användarnamn och/eller lösenord kontakta IT-support på itsupport@hig.se eller 026-64 88 80.

Alla studenter hämtar sitt användarkonto på webben: hig.se/anvandarkonto
Ditt konto aktiveras när du hämtar det. De olika systemen behöver ca 15 minuter för att synkroniseras, så vänta ett tag innan du loggar in på Blackboard.

Hur ändrar jag mitt lösenord?

Kan studenter ändra e-postadress i Blackboard?

Den e-postadress som alla studenter har kopplad till Blackboard är den som du har registrerad i Ladok, vår studiedokumentationssytem. Det är den e-postadressen som kopplas till ditt användarkonto, och all e-post som skickas från Blackboard kommer till den adressen. Vill du ändra e-post i Blackboard, måste du alltså ändra den e-post som är kopplad till ditt användarkonto inne i Ladok.

Varför finns inte min kurs med på Mina kurser när jag loggat in?

Du kommer i de flesta fall skrivas in automatiskt i din Blackboard-kurs, dagen efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. Du kan också själv lägga till dig i kursen manuellt. Gå då in på fliken Kurser och sök upp din kurs. Klicka på pilen på den lilla grå knappen vid rätt kurs, och välj Skriv in.

Eventuellt kan det krävas en Accesskod för att lägga till dig manuellt på kursen. Avvakta då och se om du kommer in automatiskt i kursen först, efter att du registrerat dig. Du måste annars ha fått denna accesskod från din lärare. Kontrollera först om du fått uppgifterna i välkomstbrevet eller i annat brev från läraren. Om inte, kontakta kursansvarig lärare och meddela att du inte fått dessa uppgifter och därför inte kommer åt kursen.

Varför har jag har inte blivit upptagen i min grupp, trots att jag är registrerad på kursen?

Grupperna kan skapas på olika sätt; att du själv ska skriva in dig i gruppen, att läraren skriver in, eller att man automatiskt hamnar i en grupp när man skriver in sig i kursen. Om läraren ska skriva in studenterna, kan det inte göras förrän du finns med i kursen. Det kommer alltså att dröja lite från det att du kommit in i kursen, innan läraren hunnit se det och lagt till dig i en grupp. Om det tar tid eller blir fel, skicka e-post till den kursansvarige och meddela vilken grupp du tillhör och att du inte är inlagd där.

Hur kan man se vilka kurser som finns inlagda på Blackboard?

Klicka på fliken Kurser. Då visas Kurskatalog till höger. Där kan du antingen söka på varje institution som finns länkade där, eller välja att gå in på Bläddra i kurskatalog och söka mer fritt. Kurserna är uppdelade i kategorierna Campuskurser, Distanskurser och Uppdragskurser. Snabbaste vägen är dock att söka på kursnamn eller kurs-ID i den lilla rutan Kurssökning till vänster.

Hur lägger jag in en egen aktivitet i min kalender?

Om du står på den vita fliken, Min institution, tittar du under Verktyg (spalten längst till vänster på sidan) och klickar på Kalender. Då kommer du till din kalender och klickar där högst upp till höger på Skapa händelse. Där fyller du i formuläret med inläggets titel, beskrivning, datum och tid. Sist klickar du på knappen Skicka. Då kommer det upp en sida som visar det du lagt in. Där trycker du på knappen OK, då visas kalendern med ditt nya inlägg.
Längst till höger på samma rad som ditt inlägg, står det Personlig vilket betyder att du lagt in det själv. Det gäller bara dig och kan inte ses av andra. Du har också två knappar där till höger, Ändra och Radera. Där kan du ta bort och ändra ditt inlägg. Detta kan du bara göra med sådant du själv lagt in i kalendern.

Hur gör jag för att lägga ut mina arbeten och dokument på Blackboard?

Gå först in på din kurs. Det finns sedan flera sätt att låta andra ta del av ditt material.

1. Via Discussion Board - så att alla kan läsa/hämta ditt material. Klicka på Discussions i menyn till vänster (eller gå till Tools och välj Discussion Board) och välj vilket forum du vill gå in i. Sedan väljer du antingen att svara på ett tidigare inlägg, eller Add New Thread. Där fyller du i inläggets ämne och ett meddelande/beskrivning. För att bifoga ditt dokument ställer du markören i rutan för Attachment, klickar på Browse och söker rätt på det i din dator. Därefter trycker du på knappen Submit. (Har något blivit fel, trycker du istället Cancel.)

2. Via Group Pages - så att alla i din grupp kan läsa/hämta ditt material. Klicka på Groups i menyn till vänster (Eller Tools > Groups, eller direkt på din grupps länk som finns under menyknapparna om du är med i en grupp). Klicka på din grupp. Här väljer du File Exchange, denna kommer bara de åt som tillhör din grupp. Du klickar på knappen Add File och får upp ett litet formulär. Det är viktigt att du under Title fyller i en tydlig och bra beskrivning på vad det är för fil du lagt in, till exempel "PM av Karl Karlsson, om engelska författare under 1700-talet. Word-fil.". Därefter lägger du till filen under fältet File och trycker på knappen Submit. Om du senare vill ta bort denna, går du in igen under File Exchange och trycker på knappen Remove längst till höger vid ditt inlägg.

3. Via Assignment - så att bara du och läraren kan läsa/hämta ditt material. Detta är en särskild funktion i Blackboard och ska inte förväxlas med menyalternativet med samma namn. Läraren måste aktivt skapa en Assignment och lägga den på lämplig plats så att du sen som student kan gå in i och till exempelvis lösa en uppgift. Vid File to attach lägger du till ditt dokument på Blackboard så att läraren kan se det. Knappen Add Another File gör att du kan lägga till fler filer i samma uppgift. Vid Comments kan du skriva meddelande till läraren eller kanske t.o.m. svara om det är kort. När du är klar klickar du på Submit om du vill skicka iväg det hela till läraren. Du har också möjlighet att klicka på Save som gör att du kan lägga till mer material senare, observera att det då inte går iväg till läraren förrän du klickat på Submit. För att sedan se lärarens respons går du till Tools - My Grades.

Kan man bifoga filer i e-post på Blackboard?

Ja, det går bra. Klicka på Tools i menyn till vänster. Välj Send E-mail och därefter den kategori du vill skicka en e-post till, exempelvis All Users. Du kan här lätt välja att bara skicka till din grupp. Du fyller i formuläret med ämnesrad och själva e-postbrevet o.s.v. Vid rubrik nummer tre finns Attachment. Du klickar på Add, får upp ett formulär där du söker upp filen och trycker sedan Submit. Då kommer du tillbaka till ditt e-postformulär, där du återigen trycker på Submit för att skicka brevet.

Jag vill radera mitt inlägg i Discussion Board, hur gör jag då?

Endast kursansvarig lärare kan radera inlägg i Discussion Board. Skicka e-post till denne och meddela vilket inlägg du önskar ta bort. Om kursansvarig lärare har ställt in forumet att användarna ska kunna ta bort och/eller redigera sina inlägg så finns knapparna Remove och/eller Modify i varje inlägg.

Jag kan inte ladda ned en fil från Discussion Board, hur gör jag då?

När du ser ett gem efter rubriken på ett inlägg i Discussion Board, visar det att det finns ett bifogat dokument. Gå in på inlägget och högerklicka på länken till filen vid Attachment och välj Spara mål som/Save Target As för att spara ned filen till din dator. Om du har uppkoppling via modem, kan det ta ganska lång tid att ladda hem större filer.

Jag har bifogat en fil i Discussion Board, Drop Box eller liknade, varför kan inte mottagaren få upp den?

När man bifogar (attach) filer i Discussion Board i Blackboard så går det bra med långa filnamn, mellanslag (här skapar Blackboard understreck i filen istället). Men åäö fungerar inte att använda. Det går bra att skapa inlägget med en åäö-fil men sökvägen till en sån fil fungerar sedan inte att få upp för andra som vill titta på den. Det är samma sak med andra specialtecken så använd inte åäö eller andra specialtecken i filnamnet. Detta gäller även andra ställen där man behöver hämta någon fil från den egna hårddisken/nätverket och lägga upp på Blackboard.

Hur kan jag som lärare skapa direktlänkar till sidor inom kursen?

Om man vill lägga en "snabbväg" på exempelvis Announcement, till något nyligen inlagt dokument så kan man göra så här:
Gå till den sida där dokumentet eller vad du vill länka till ligger, högerklicka på själva länken och välj Kopiera genväg, Copy link location eller liknande. Gå sedan till Control Panel - Announcement och skapa en ny med Add Announcement. Skriv rubrik och text som vanligt i Subject och Message. Där sen länken passar att läggas in i Message-rutan skriver du:
<A HREF="Här trycker du på tangentbordet kombinationen Ctrl+V för att klistra in din länk som du kopierade tidigare">Lämpligt namn på länken</A>
Skriv sen klart och klicka på Submit-knappen så är det klart.

Hur mycket material kan jag lägga in i kursen?

Som standard när kurserna skapas sätts gränsen på hur mycket material man kan lägga in till 1 Gb. Men redan vid 700 Mb går en varning ut till alla lärare i kursen om att utrymmet håller på att ta slut. Tänk på att detta gäller ALLT material i kursen som t.ex. bifoga filer i Discussion Board, Drop Box, gruppernas File Exchange, bilder i Staff Information och studenternas Homepage samt allt som lärarna lägger in i kursen i form av Word-dokument, Powerpoint-dokument, PDF-dokument och ljud-, bild-, och video-filer m.m. Tänk på att just ljud- och video-material snabbt tar upp väldigt mycket utrymme. Om du har behov av mer plats kontaktar du supporten på Blackboard.

Är det möjligt att se studenternas personnummer i Grade Center?

Nu finns det möjlighet att se något som kallas "Student ID" i Blackboard. Studenternas födelsenummer (de 6 första siffrorna i personnumret) hämtas från LDAP och syns nu som en egen spalt i Grade Center i Blackboard, om du som lärare går in och aktivt väljer att det ska synas.

Du aktiverar detta under Control Panel > Grade Center > Full Grade Canter > Manage > Column Organization > klicka i rutan intill Student ID > Submit.

Detta har varit ett önskemål från lärare och kanslister, som behöver en säkrare koppling mellan Blackboard och Ladok när man ska föra in studieresultaten.

Om beställning av Blackboardkurs (för lärare)

Hur beställer jag en ny kurs i Blackboard?

Endast personal kan göra beställningar av kurser till Blackboard. Gå till Intranätet > För mitt arbete > Undervisning > Beställ Blackboardkurs. Där finns formulär för att göra beställningen.
Gå till Beställ Blackboardkurs

Vad är en LADOK-kurs?

LADOK-kurs är en helt vanlig kurs som har en anmälningskod och finns i utbildningskatalogen. Var noga med att ange anmälningskod och övrigt som efterfrågas i formuläret.

Vad är övrig kurs/nätverk?

Övrig kurs/nätverk är specialkurser som inte finns i utbildningskatalogen. Följ de angivna reglerna för prefix till kursID vid beställningen, och var noga med att fylla i de i formuläret efterfrågade uppgifterna.

Vad innebär kopiera, lagra eller radera kurs?

Endast den som har rollen Instructor/Lärare (= kursansvarig) i en kurs kan göra dessa beställningar. Kopiera kurs beställer du när du vill återanvända en kursstruktur och/eller material i en befintlig kurs. Lagra kurs beställer du när en kurs inte längre är aktuell men du ändå vill bevara vissa delar. Radera kurs beställer du när en kurs spelat ut sin roll och inte innehåller något som du eller studenterna vill eller behöver spara längre.

Vilka villkor finns för hantering av kurser i Blackboard?

  • Kurser raderas automatiskt ur systemet 40 månader efter det att kursen skapades. Lärare har ansvar för att arkivera viktiga delar av kursen. Villkoren måste accepteras vid beställning av ny kurs.
    Läs villkor för kurshantering i Blackboard

När kan och bör kursen beställas?

Beställ gärna kursen i Blackboard så snart det är klart med anmälningskod. Vänta inte för nära kursstart med att beställa kursen.

Externa användare på Blackboard (för lärare)

Hur beställer jag ett Blackboard-konto till en extern användare?

Endast personal på högskolan kan göra beställning av konto till extern användare. Konto till externa användare kan vara aktuellt till exempel när samarbetspartners på företag ska medverka i Blackboardkurser som föreläsare eller handledare.

  • Gå till Intranätet > För mitt arbete > Undervisning > Beställ Blackboardkurs > Beställ Blackboardkonto för extern person. Där finns formulär för att göra beställningen.
    Gå till Beställ Blackboardkonto

Vem kan behöva ett externt Blackboard-konto?

Personal vid högskolan kan beställa externt konto till användare som är samarbetspartners på företag eller lärare vid andra högskolor, som deltar i en kurs på Blackboard vid mindre eller större samarbetsprojekt. Studenter ska aldrig läggas in som externa användare. Alla studenter får datorkonto genom IT-avdelningen.

Vad kommer man åt med ett externt Blackboard-konto?

Externa konton vid högskolan är begränsade till inloggning på Blackboard.

----------------------------------------------------------

De mest förekommande frågorna:

Jag kan inte logga in på Blackboard
Jag ser inte min kurs i Blackboard
Jag har skickat in fel fil i en inlämningsuppgift och kan inte ladda upp en ny
Jag hittar inte mina mail från Blackboard
Jag hittar inte länken till webbmöte via Zoom

Kontakt

Vårt supportsystem - bästa kontaktvägen

Lägg in dina frågor till oss direkt i vårt ärendesystem. Logga in med ditt användarkonto (användarnamn och lösenord).

Gå till:  http://support.hig.se

OBS:
Svaret skickas till den e-postadress som du har kopplad till ditt användarkonto. Vill du hellre att vi mejlar dig på en annan adress eller att vi ringer, skriv in det i ärendet!

E-post: blackboard@hig.se

Telefon:  026-64 87 00

Lokal

Personalkorridoren på plan 4 i biblioteket. Ring på klockan vid dörren!

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)