Manualer för lärare/personal

Här hittar du manualer och instruktionsfilmer till Blackboard. Blackboard uppdateras löpande, vilket kan innebära att vissa manualer inte stämmer fullt ut. Stöter du på problem eller har frågor, kontakta oss på: blackboard@hig.se

Beställ Blackboardkurs (formulär för att beställa kurs till Blackboard finns under För mitt arbete > Undervisning på intranätet)

Instruktionsfilmer

Ikon för att se film (OBS: lånad från http://ondemand.blackboard.com/)

För att ta del av instruktions-filmer om olika funktioner och moment i Blackboard, gå till: On Demand Learning Center

Learning Center har gjort ett antal skärminspelningsfilmer (med svenska inställt som systemspråk):

Ikon för film

Sök manual

Här kan du söka bland alla våra Blackboardmanualer. Skriv t.ex. namnet på en viss funktion för att få fram manualen (ex: Kursutvärdering).

---------------------------------------------------------------------

6 olika inlämningssätt för studieuppgifter

Med fler inlämningssätt för dina studieuppgifter får studenterna fler sätt att presentera sina kunskaper. Du som lärare får flexibilitet hur du vill hantera både individuella och gruppuppgifter samt kan förenkla ditt sätt att examinera.
Inlämningssätt

Anpassning - inställningar för kursen

I Kontrollpanel under delen Anpassning finns bland annat inställningar för kursens tillgänglighet och utseende, vilka verktyg som skall finnas i kursen samt gästfunktionen. Två inställningar är viktiga att ändra innan kursen börjar – Egenskaper > Ställ in tillgänglighet och Inskrivningsalternativ. -
Anpassning

Bloggar

Bloggar är ett öppet kommunikationsverktyg för studenter att dela sina tankar, inläggen kan kommenteras av lärare och övriga deltagare i kursen. Det finns både kursbloggar och gruppbloggar. En blogg kan vara publicerad på olika platser i en kurs.
Bloggar (manual)
Olika sätt att använda bloggar i undervisningen

Delegerad bedömning

I Blackboard finns funktionen delegerad bedömning. Du kan delegera bedömning av vissa inlämningar till bestämda användare, till exempel lärarassistenter.
Hjälpsida om delegerad bedömning, inkl instruktionsfilm (engelska)
Hjälpsida om delegerad bedömning (svenska)
"Best practices"för delegerad bedömning (engelska)Goda exempel på metoder för delegerad bedömning (svenska)

Discovery Curriculum Builder - skapa litteraturlista

Med Curriculum Builder skapar du litteraturlistor baserade på  sökningar i sökportalen Discovery; med vetenskapliga databaser, e-böcker och andra digitala resurser direkt till kursen i Bb.
CurriculumBuilder i Discovery CurriculumBuilder i Discovery

Diskussionsforum

Manualen går igenom funktioner och inställningar i Blackboards diskussionsforum, ett forum där alla kan se varandras diskussionsinlägg, svar och kommentarer.
Diskussionsforum

Dölja kurs

Det går att dölja kurser i listan över Mina kurser under fliken Min organisation (den du hamnar på när du loggar in på Blackboard), med hjälp av funktionen Hantera Mina kurser modulinställningar.
OBS: Kurser i Blackboard som är avslutade och inte längre aktuella, bör dock du som kursansvarig lärare först göra otillgängliga och sedan radera, om de ej skall användas mer.
Dölja kurs

Enkät (utvärdering/undersökning)

Med Enkät kan du skapa kursvärderingar och undersökningar direkt i Blackboard. Resultatet sammanställs automatiskt.
Skapa enkät

Filer i Blackboard

Här hittar du en översikt över vilka filtyper som kan hanteras i Blackboard, och vilka filer som kan infogas i vardera funktion under content.
Filer i Blackboard

Granskningsstatus — markering vad som lästs, setts och hörts

Funktion lärare kan aktivera för att se vad som har eller inte har lästs, setts/hörts av webbföreläsningar  eller dokument, inför ett seminarium, inför ett självtest, eller för att kvalificera sig till ett examinationstillfälle. -
Granskningsstatus

Grupper

Här får du information om hur hanteringen av grupper i kursen fungerar. Du kan skapa enstaka grupper, eller många grupper samtidigt. Du kan välja mellan att studenterna ska lägga till sig själva, fördelas automatiskt eller läggas in manuellt.
Grupper

Gästfunktionen

För att kunna gå in på en viss kurs som gäst, krävs att kursen gjorts tillgänglig för gäster av kursansvarig lärare. Det som vanligtvis inte är tillgängligt för gäster är Verktyg och funktionerna för kommunikation. -
Gästfunktionen

Inloggningsmanual för studenter

Här finns en utförlig inloggningsmanual för studenter till Blackboard, om hur man loggar in och lägger till sig i sin kurs. Filen finns på både engelska och svenska. -
Logga in på Bb
Login to Bb (ENG)

Inskrivning av personer i kurs

Förutsatt att Blackboard-kursen är en vanlig ladok-kurs och beställd via anmälningsformuläret, skrivs studenterna automatiskt in i kursen samma dag eller dagen efter att de registrerat sig på kursen i Ladok. Men skulle man vilja skriva in någon (t.ex. en kollega) manuellt i kursen, finns en instruktionsfilm här om hur det går till.
Instruktionsfilm: Manuell inskrivning i kurs

Kontrollpanel

Manualen beskriver och förklarar innehållet i Kontrollpanel, lärarens verktyg för att hantera en mängd funktioner och inställningar i kursen.
Kontrollpanel

Kriterier (bedömnings- och rubrikmall)

Med Kriterier under Kursverktyg kan du skapa mallar för din bedömningsmodell för t.ex. uppsatser. Denna betygs- och examinationsmodell gör det enklare och snabbare för att examinera studenterna inlämningsuppgifter som skett digitalt/online via Bb. Du kan lägga in bedömningsmallar från andra lärare och dela med dig av dina egna. -
Kriterier

Kursadministration och resultat

I Kursadministration och resultat hanterar och kontrollerar du studenternas betyg, studieresultat, inlämningsuppgifter och online-tester/prov samt kursutvärderingar som gjorts på Blackboard. -
Kursadministration och resultat

Kursmenyer

Förklaringar till menyer och knappar inne i kursen, utifrån den standard som används på kurserna vid högskolan. Skillnader förekommer beroende på vilka egna inställningar läraren gjort för kursen.
Kursmenyer

Kursrapporter

Med Kursrapporter kan du se användarstatistik och den aktivitet som kursdeltagare har haft i din kurs. Kursrapporter är ett sätt att läsa av kursdeltagarnas användarmönster i kursen på ett grafiskt sätt.
Kursrapporter

Kursutvärdering i Blackboard - kortmanual

Det finns kursutvärderingar gemensamma för högskolan, två zip-filer (SV och ENG) finns för användning i Bb. Här finns en kort instruktion för hur du skapar/publicerar kursutvärderingen i din kurs. -
Mallar för gemensam kursutvärdering på högskolan
Kortmanual för att publicera kursutvärdering

Ladda upp personlig bild i Blackboard

Du kan ladda upp en personlig bild för att presentera dig i lärplattformen Blackboard. Bilden visas i din individuella Loggbok och Bloggar samt Min organisation. -
Ladda upp personlig bild i Blackboard

Loggböcker/journal

Funktionen Loggböcker låter studenterna föra loggbok med tankar och kommentarer, användbart exempelvis vid praktikperioder då även handledare kan kommentera loggboken. Journalskrivning görs för att bättre följa studierna och studenternas progression samt hos portfolio- och självreflekterande arbetsmodeller.
Loggböcker

Lärmodul

Funktionen Lärmodul skapar kursinnehåll i "bokform" med en innehållsförteckning. I en Lärmodul kan olika lärobjekt (Objekt, Webblänk, Utvärdering, Test) och bifogade filer läggas till.
Lärmodul

Massborttagning - rensa kursen snabbt

Massborttagning är en snabbfunktion för att tömma en kurs, som att ta bort innehållet i diskussionsforum, rensa kursinnehåll under en menyknapp eller snabbt och enkelt ta bort innehåll/menyknappar och skapa nya knappar (när du till exempel kopierar över innehåll mellan kurser).
OBS: Det måste utföras av en administratör, kontakta LC!
Massborttagning

Test/onlinetentamen - viktigt att tänka på

Detta dokument listar saker som kan vara bra att tänka på och ta hänsyn till vid genomförandet av en online-tentamen.
Viktiga faktorer vid online-tentamen

Tips på lösningar då studenter upplever problem vid onlinetentamen:
Lös deltagarproblem med tester (Blackboards hjälpsidor)

Roller/Behörighetsnivåer

Information om Blackboards olika behörighetsnivåer för användarna och vilka olika områden de har access till. -
Roller/behörighetsnivåer

Safe Assign (plagiatkontroll)

OBS: Denna funktion är efter uppgraderingen i november 2014 inte längre en egen, fristående funktion, utan den är nu inbakad i funktionen Uppgift.
Med SafeAssign i Blackboard kan man utföra dokument- och plagiatkontroll. Läraren kan göra egen kontroll av dokument, men även enkelt låta de dokument studenterna lämnar in via funktionen Uppgift genomgå plagiatkontroll direkt i Bb. SafeAssign finns i alla kurser i Bb.
Safe Assign plagiatkontroll
Plagiatkontroll via direktinlämning som lärare (DirectSubmit)

Prestationspanel - signal om stödbehov

Signal om stödbehov är ett varningssystem som hjälper läraren att hålla koll på studenter som inte följer med i kursen som det är tänkt. Målet är att öka kvarvaro i kursen. Med Prestationspanel fås en bättre överblick över studentens samlade studieresultat och prestationer.
Prestationspanel - signal om stödbehov

Själv- och kamratutvärdering (Self and Peer Assessment)

Med funktionen/lärverktyget Self and Peer Assessment kan du stimulera kursdeltagarna till kritiskt tänkande, samarbetsförmåga och att lära sig arbeta med examinationsprocesser, genom att studenterna arbetar med kollegial bedömning enligt kursplanens och lärarens kriterier. -
Self and Peer Assessment/Själv- och kamratutvärdering

Test (onlinetentamen m.m.)

Med Test kan du validera, låta självtesta och examinera kursdeltagarna. Kursdeltagare på distans kan utföra prov och tester hemma eller vid studiecentra. Du kan få automatisk rättning av många frågetyper, resultatet visas då automatiskt i kursdeltagarens Mina resultat.
Test

Det finns möjlighet för lärare att skapa ett onlinetest med sju frågetyper, som är anpassat för att genomföras på en mobil enhet. -
Skapa mobilanpassat onlinetest

Uppgift (studie- och inlämningsuppgifter)

Du kan lägga upp studieuppgifter i Blackboard med funktionen Uppgift, både för individuella hemtentor och gruppuppgifter.
Uppgift

Uppläsningsverktyg (ReadSpeaker)

ReadSpeaker är en digital uppläsningstjänst (syntetisk röst) som läser upp texter i lärplattformen Blackboard. Lyssnafunktionen finns i hela Bb och i varje Bb-kurs. Texten blir även markerad när den läses upp.
Uppläsningsverktyget Readspeaker

Wiki

Wikis används för att skapa en gemensam plats inom kursen, där alla kursdeltagare och lärare kan skriva, visa, bidra och redigera innehåll på ett och samma textdokument. Det finns både grupp- och kurswiki.
Wiki

xpLor – skapa kursmaterial i flera kurser

I Blackboard finns funktionen xpLor där du kan skapa sidor, webblänkar, uppgifter, onlinetester (quiz) och diskussioner i en eller flera kurser. Ändrar du objekten så ändras objekten i alla kurser samtidigt – alltså enkelt uppdatera kursmaterial och enkelt lägga samma objekt i flera kurser samtidigt. -
xpLor

Inför kursrensning i Blackboard, kan du behöva hjälp med att:

- Spara studieresultat från Kursadministration och resultat som fil
- Skapa en egen arkiv-fil ("säkerhetskopia") av kursen innan radering
Här finns instruktioner inför kursradering
(OBS: Detta gäller lärare/personal!)

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)