Manualer för studenter

Här hittar du manualer och instruktionsfilmer till Blackboard. Blackboard uppdateras löpande, vilket kan innebära att vissa manualer inte stämmer fullt ut. Stöter du på problem eller har frågor, kontakta oss på: blackboard@hig.se

Sök manual

Här kan du söka bland alla våra Blackboardmanualer. Skriv namnet på en viss funktion för att få fram manualen (ex: Assignment). Saknar du någon manual eller hittar någon felaktighet kontakta oss på: blackboard@hig.se

---------------------------------------------------------------------

Instruktionsfilmer

Ikon för att se film (OBS: lånad från http://ondemand.blackboard.com/)

För att ta del av instruktions-filmer för studenter om olika funktioner och moment i Blackboard, gå till:
On Demand Learning Center

Learning Center har gjort ett antal skärminspelningsfilmer (med svenska inställt som systemspråk):

Ikon för film

Diskussionsforum

Under knappen Diskussioner (eller Verktyg > Diskussionsforum) kan alla studenter läsa och delta i de diskussionsforum som lärare har skapat och som är öppna för alla deltagare i kursen. (Forum som skapats för en specifik grupp, listas under Grupper.) -
Diskussionsforum

Dölja/gömma kurs vid Min organisation

Du kan dölja kurser i Blackboard som inte längre är aktuella med hjälp av funktionen Hantera Mina kurser modulinställningar. Dolda kurser syns inte längre i din kurslista, men du är fortfarande med i dem. -
Dölja kurs under "Mina kurser"

Filer i Blackboard

Här hittar du en översikt över vilka filtyper som kan hanteras i Blackboard, och vilka filer som kan infogas i vardera funktion under content.
Filer i Blackboard

Inloggningsmanual för studenter

Här finns en utförlig inloggningsmanual för studenter till Blackboard, om hur man loggar in och lägger till sig i sin kurs. Filen finns på både engelska och svenska. -
Logga in på Bb
Login to Bb (ENG)

Instruktionsfilm - kom igång med Blackboard

Kurser-fliken och söka kurs

Här finns förklaringar till ikonerna under fliken Kurser, ikonerna i sidhuvudet och information om hur du söker rätt på den kurs du ska läsa. -
Kurser och söka kurs

Kursmenyer

Förklaringar till menyer och knappar i kursen, utifrån den standard som används på högskolan. Skillnader förekommer beroende på vilka inställningar läraren gjort för kursen. -
Kursmenyer

Ladda upp personlig bild i Blackboard

Du kan ladda upp en personlig bild för att presentera dig i lärplattformen Blackboard. Bilden visas i din individuella Loggbok och Bloggar samt Min organisation. -
Ladda upp personlig bild i Blackboard

Loggbok/journal

Loggböcker finns under Verktyg i kursen. Du som student kan föra journal/loggbok och lärare/handledare kan sedan kommentera din text. -
Loggbok/journal

Plagiatkontroll - Safe Assign

Plagiatkontrollverktyget Safe Assign finns i Blackboard, inbakat i funktionen Uppgift/Assignment.
Manual för plagiatkontroll/Safe Assign
Blackboards hjälpsidor om Safe Assign

Uppgift/inlämningsuppgift

Funktionen Uppgift placeras ofta under knappen Studieuppgifter i kursen. Den innebär att inlämningsuppgifter läggs ut, du hämtar hem uppgiften och på samma ställe finns en länk där du senare gör din inlämning. -
Uppgift

Uppläsningsverktyg (ReadSpeaker)

ReadSpeaker är en digital uppläsningstjänst (syntetisk röst) som läser upp texter i lärplattformen Blackboard. Lyssnafunktionen finns i hela Bb och i varje Bb-kurs. Texten blir även markerad när den läses upp.
Uppläsningsverktyget Readspeaker

Verktyg och funktioner

Här finns förklaringar till de olika funktionerna under Verktyg i kursen. -
Verktyg och funktioner

Har du inloggningsproblem på Blackboard? Gå till denna sida

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-06-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)