Sök

Om Learning Center

Learning Center är en utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande och är till för hela Högskolan. Learning Center ska vara en spjutspets för utveckling inom området flexibel utbildning på distans.

Övergripande mål

  • Genom flexibel utbildning på distans skall högskolan ge de bästa förutsättningarna för alla att delta i högre studier
  • Genom sin höga kvalitet skall distansutbildningen medverka till att göra högskolan känd
  • Genom att utveckla distansutbildning skall högskolan genomsyras av en flexibel lärmiljö för alla kurser
  • Genom distansutbildningen skall ett kursutbud skapas som stöder högskolans vision

Huvuduppgifter

Learning Center arbetar med,

  • utvecklingsarbete
  • support för lärare och studenter
  • pedagogiskt och praktiskt stöd
  • kompetensutveckling
  • samverkan med lärcentra, andra lärosäten och olika nätverk.

Learning Center erbjuder användarsupport och hjälp med pedagogisk utveckling kring flexibel utbildning.

Utveckling

Learning Center är pådrivande och stödjande i utvecklingen av flexibel utbildning, med fokus på metodik och pedagogik genom teknik. Stor del av utvecklingsarbetet sker tillsammans med lärare, genom att praktiskt använda nya koncept i kurser.

Samverkan

Learning Center ska vara "en dörr in" till högskolan för lärcentra, andra lärosäten och myndigheter som söker kontakt i frågor som rör distansutbildning och flexibelt lärande. Erfarenheterna visar på betydelsen av att ha ett gott samarbete med väl fungerande lokala lärcentra och att vi genom dessa når målgrupper som annars inte skulle studera på akademisk nivå.

En mötesplats

Learning Center är en mötesplats för de som arbetar med distansutbildning, en plats där möjligheter och problem kring distansutbildning, teknik, metod med mera kan diskuteras, erfarenheter utbytas och nya lösningar prövas.

Kontakt

Learning Centers support

Måndag ­‑ fredag: 9.00‑12.00

Telefon: 026 ‑ 64 87 00
E-post: learningcenter@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)