Resultat av enkät till distansstudenter 2014

Siluetter (dekorationsbild)

Under hösten 2014 har Learning Center och Högskolebiblioteket sänt en webbenkät till 381 distansstudenter. Respondent var studenter som var märkta som distansstudenter i bibliotekskatalogen vid Högskolebiblioteket i Gävle.

Resultat och förbättringsområden

På denna webbsida presenteras ett analysschema för områden att förbättra, samt en resultatsammanställning. Analysschemat baseras huvudsakligen på svaren på de öppna frågorna i webbenkäten.

Viktigt att få distansstudenternas syn på utbildningen

Distansutbildningen är en stor och viktig del av Högskolans i Gävles verksamhet. Den har ökat avsevärt under de senaste 10 åren och uppgår nu till 44 % av utbildningen. Det är viktigt att vi får studenternas syn på hur utbildningen fungerar. Våra frågor i webbenkäten för 2014 hade därmed fokus på den support distansstudenterna har eller har fått under utbildningen.

Högskolebiblioteket gjorde en liknade undersökning år 2011, men då användes metoden telefonsamtal med 100 distansstudenter.

Analysschema

Nedan se du en bild på ett analysschema på åtgärdsområden - alltså sådana områden där förbättringar önskas och bör göras. Den är uppdelad i perioderna före, under och efter kursen:

Analysschema

OBSERVERA: Om du klickar på bilden, öppnas den i större format!
Ladda ned bilden som PDF-fil

Resultatsammanställning

Resultatsammanställningen innehåller innehåller följande:

  • Syfte med undersökningen
  • Undersökningens resultat
  • Undersökningens upplägg
  • Bortfallsanalys

Ladda ned resultatsammanställningen som PDF-fil

Har du frågor?

Kontakta Mats Brenner, IKT-pedagog på Learning Center.

Telefon: 026-64 82 18
Mobil: 070-350 02 33
E-post:mbr@hig.se

Publicerad av: System Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2015-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)