Kurser om mötesmetoder för distansmöten

Resfria möten - Öka effektiviteten och spar på resurserna

Många företag och organisationer står idag inför stora utmaningar med sina växande geografiska nätverk kombinerat med ett ökat behov av möten för bl.a. kunskapsöverföring.

Denna situation medför ett ökat resande vilket är resurskrävande på många olika sätt och intresset att finna alternativa lösningar till fysiska möten är stort. 

Möten är en förutsättning för verksamhetsutveckling

Fysiska möten ska inte underskattas, tvärtom, men genom att komplettera dessa möten med distansmöten som involverar och engagerar, kan företagen bli effektivare.

Distansmöten är en möjlighet och många gånger finns det redan tillgång till de tekniska lösningarna i organisationerna, men tyvärr saknas ofta effektiva mötesmetoder för att kunna nyttja tekniken på bästa sätt. Det är utifrån detta behov som Learning Center i samverkan med företaget Innotiimi utvecklat sitt koncept för virtuella workshops.

Innotiimis *prisbelönta koncept bygger på involverande och kreativ mötesmetodik i kombination med effektiva e-mötessystem och professionell facilitering *"Best practice IT- Award International", CeBIT-mässan i Hannover, 2007.

Läs mer om vad Innotiimi skriver om resfria möten

Logotype Inotiimi

Mötesmetoder för Distansmöten I

Kursen tar upp grunderna i användningen av webbkonferens och e-mötesverktyget Adobe Connect Pro. Du får en inblick i olika typer av mötesmodeller för distansmöten och vi belyser vilka möten som går bra att genomföra på distans.

Förkunskapskrav: Inga (kursen är på distans så alla bör ha ett fungerande headset med mikrofon)
Kursdagar: Kontakta Ingrid Lysell Smålänning, tel 070-636 01 96 för anmälan
Plats: Via e-mötesverktyg på distans
Antal kursdeltagare: 8
Pris: 1650 kr (exkl. moms)
Kontaktperson: Mats Brenner, tel 070-350 02 33, 026-64 82 18
Anmälan: Ingrid Lysell Smålänning, tel 070-636 01 96
 

Mötesmetoder för Distansmöten II

Kursen är en fördjupning av hur du kan förbättra dina möten och processer genom strukturerande och involverande mötesmetodik för distansmöten.

Förkunskapskrav: Mötesmetoder för Distansmöten I eller motsvarande kunskaper.
Kursdagar: Kontakta Ingrid Lysell Smålänning, tel 070-636 01 96 för anmälan
Lokal: Via e-mötesverktyg på distans
Antal kursdeltagare: 8
Pris: 3750 kr (exkl. moms)
Kontaktperson: Mats Brenner, tel 070-350 02 33, 026-64 82 18
Anmälan: Ingrid Lysell Smålänning, tel 070-636 01 96

-------------------------------------------------------------------------------
Dekorationsbild_ Learning Center

Korta kurser på plats i Gävle

För dig som arbetar med utbildning och kommunikation i olika former erbjuder Learning Center sina fortbildningsaktiviteter för 450 kr/tillfälle inkl. dokumentation.
Se listan över aktuella kortkurser hos Learning Center

Kort kurs via distans

Önskas en distansvariant på aktiviteterna kan detta ordnas, kontakta oss så diskuterar vi fram en lämplig lösning.

Kontaktperson/beställa kurs:

Mats Brenner, Learning Center, mbr@hig.se
026-64 82 18, 070-350 02 33

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2016-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)