SNH - Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning

SNH logotype

SNH är ett utbildningskonsortium som skapats för att ta till vara och utveckla möjligheter till flexibelt lärande i IT-samhället.Konsortiets medlemmar: 

Högskolan i Gävle
Mittuniversitetet
Utbildningsradion (UR)

Syfte

Syftet med samarbetet i SNH är att erbjuda utbildning oberoende av tid och rum och att utveckla, pröva och utvärdera pedagogiska och tekniska metoder för flexibelt lärande på distans. 

Läs mer på SNH:s webbsida

Kontaktperson på Högskolan i Gävle

Mats Brenner, IKT-pedagog
Learning Center/Högskolebiblioteket
Telefon: 026-64 82 18
Mobil: 070-350 02 33
E-post: mbr@hig.se

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2015-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)