Fortbildningskurs om nätbaserad utbildning

Inbjudan till en fortbildningskurs om nätbaserad utbildning


Målgrupp:
Lärare och annan personal

Tid: 6 veckor från 28 januari 2013

Form: Helt nätbaserad kurs från Georgia Institute of Technology, kombinerad med veckovisa möten på svenska i Adobe Connect för deltagare på svenska lärosäten.

Villkor: Kan eventuellt genomföras inom ramen för lärarnas fortbildningstid om ansvarig chef godkänner det.

Bakgrund

Under året har flera prestigetunga amerikanska universitet börjat erbjuda öppna kurser utan inträdeskrav och utan tillgodoräkningsbara poäng, så kallade MOOC. Det är i huvudsak en mycket bra utveckling även om det finns många aspekter på detta som är diskuterbara.

En bra introduktion till intentionerna ges av Stanfords professor Daphne Koller:
Se Daphnes introduktion på TedTalks

Fundamentals of Online Education: Planning and Application - Fortbildning för svenska högskolelärare

Varför en amerikansk kurs?

  • Massiva öppna nätkurser (MOOC - Massively Open Online Course) förändrar världens utbildning
  • Högskolelärare bör veta vad MOOC är genom egen erfarenhet
  • Ett diplom från Georgia Institute of Technology är meriterand
  • Kompletterande seminarier med Adobe Connect en gång i veckan ger diskussion på svenska om tillämpbarheten i Sverige

Samverkan med andra lärosäten

  • Diskussioner med lärare på andra lärosäten kan ge fler perspektiv på pedagogik, kursinnehåll, tekniska lösningar, användning av lärplattformar, handledning, examination, studentaktivering, genomströmning med mera.
  • Mycket forskning tyder på att nätstudier blir bättre genom gruppaktiviteter.
  • Samverkan inom SNH (HiG, MIUN, LTU) kan bygga på befintliga kontakter. Deltagare från andra lärosäten kan ytterligare fördjupa diskussionerna.

Coursera är ett företag som drivs av 33 universitet.
Läs mer om Coursera
Coursera ger nu drygt 200 olika kurser inom många ämnesområden.

Fundamentals of Online Education: Planning and Application

Georgia Institute of Technology

This is an introductory course on the fundamentals of online education. You will learn how to convert your face-to-face class into a robust online course based on theory and practice.

Next session: Jan 28th 2013 (6 weeks long)
Workload:
5-7 hours/week

Information about the course on Coursera

Kontaktperson

Göran Lindgren
Akademin för Utbildning och Ekonomi & Learning Center, Högskolan i Gävle
E-post: goran.lindgren@hig.se eller goranlin@gmail.com

Synpunkter, frågor och intresseanmälningar tas gärna emot!

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2013-01-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)