Pedagogiska verktyg

Innehåll


Välkomstbrev vid kursstart

Följande information är viktigt att ta med i välkomstbrev i samband med kursstart, om kursen använder plattformen Blackboard:

  • Information om hur studenterna skaffar användarkonto
  • Att användarnamn och lösenord gäller som inloggningsuppgifter på Blackboard och övriga system, samt ger tillgång hemifrån till bibliotekets databaser.
  • Nya studenter hämtar sitt konto på webben:
    https://www.hig.se/anvandarkonto
  • Information om vilken accesskod som studenterna behöver för att kunna lägga till sig på ("enrollera") kursen i Blackboard, om du använder en sådan.
  • Information om att den e-postadress som gäller i Blackboard, är samma e-postadress studenterna har i Ladok och kopplad till sitt användarkonto. All information från högskolan kommer till denna e-postadress!

Mall för studiehandledning

Mall för att göra studiehandledningar med en grundstruktur som lätt kan anpassas till olika kurser.
Mall för studiehandledning

Automatiserad kursvärdering

Högskolan använder från och med hösten 2015 Sunet Survey för all kursvärdering. Kursvärderingssystemet är automatiserat med ett färdigt frågeformulär och hämtar själv information om kurstillfällen, kursansvariga och studenters e-postadresser.
Läs mer om hur det fungerar
(intranätlänk, inloggning krävs)

Mallar för formativ kursutvärdering

Du kan utöver den automatiska kursvärderingen även välja att själv genomföra en formativ kursutvärdering av din kurs. Två typer av mallar finns för formativa kursutvärderingar, den allmänna wordmallen och en zip-fil som kan användas i din Blackboard-kurs (se nedan).
Wordmall för formativ kursutvärdering
Wordmall för formativ kursutvärdering (engelska)

Mall för formativ kursutvärdering att använda i Blackboard

Manual - så publicerar du kursutvärderingsmallen i Bb

Filpaketet nedan (zip-filen) importerar du/läraren i din kurs i Blackboard:
1. Spara ner filen på ditt H:/
2. Logga in i Bb > Din Kurs > gå till Kontrollpanel > Kursverktyg > Tester, enkäter och frågebanker > Enkäter > Importera en enkät för att importera filpaketet i din kurs.
3. Ändra rubrik, komplettera eventuellt med andra frågor.
4. Välj publiceringsställe (t.ex. Information eller Studieuppgifter) > knappen Granskningar > Enkät.

OBS! Glöm inte att komplettera informationen i Enkätbeskrivning - ange kursens namn, kurskod och kursansvarig. 
Mall för formativ kursutvärdering i Blackboard (svenska)
(zip-fil för uppladdning i Blackboard)
Mall för formativ kursutvärdering i Blackboard (engelska)
(zip-fil för uppladdning i Blackboard)

Mall för gruppkontrakt

En mall för gruppkontrakt som kan användas vid undervisning med lokala studiegrupper på distans. Den kan hjälpa till att få struktur på arbetet i gruppen.
Mall för gruppkontrakt

En beskrivning av arbetet med att skriva gruppkontrakt.
Gruppkontrakt, LIU av Tommy Wedlund (2004)

Är du redo för grupparbete?

Ett arbetsmaterial som kan laddas upp av läraren i Survey Manager i Blackboard. Självtest för studenter för att undersöka, stödja och reflektera kring grupprocesser/grupparbete.
Punkt 2, 3 och 4 är inspirerad av och utgår från boken "Handbok för grupparbetet - att skapa fungerande grupparbeten i undervisning" (2005) Eva Hammar Chiriac & Anders Hempel (red.):
1) Underlag för gruppkontrakt
2) Roller, personlighet och teamroller - i grupparbete
3) Fem kriterier för det goda grupparbetet
4) Gruppens sätt att arbeta på olika nivåer i problemlösandet

Förslag på välkomstbrev för din kurs

Här finns ett exempel på vilket innehåll du kan ha i ett välkomstbrev anpassat för din kurs. Kom ihåg att ändra uppgifterna så att det stämmer!
Mall för välkomstbrev för specifik kurs

Mallar för centrala välkomstbrev kring funktioner på HiG

Här finns de välkomstbrev som används på HiG centralt som rör funktioner och tjänster på högskolan samt sådant som är viktigt att veta för en ny student. Detta kan användas för utskick till antagna studenter.
Mallar för övergripande välkomstbrev
OBS
! Länken går till högskolans intranät och inloggning krävs.

Skicka gärna med inloggningsmanualen för studenterna.

Särskilda behov eller funktionsnedsättning

Om studenten har särskilda behov av stöd kring sina studier och tentamen på grund av funktionsnedsättning, kan studenten kontakta högskolans samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
Läs om stöd och hitta kontaktuppgifter till samordnaren
Tips på stöd med ljud vid tentamen eller andra uppgifter

Viktigt att tänka på vid nätbaserat lärande

En lista över saker som är viktiga att tänka på.

Självtest och validering av IKT-kunskap

Detta dokument kan vara till hjälp om du vill få en bild av din eller någon annans kunskap och erfarenhet av olika IKT-verktyg och arbetsmoment.
Självtest och validering av IKT-kunskap
Självtest och validering av IKT-kunskap
(zip-fil som importeras i Survey Manger i Blackboard)

Gå direkt till lärplattformen
Blackboard

Korta kurser
Learning Center anordnar löpande korta kurser i olika program och verktyg. Du kan själv önska innehåll och tidpunkt för ett specialanpassat tillfälle.
Gå till kursutbudet

Kontakt

Learning Centers support

Måndag ­‑ fredag 8.00‑15.00, telefon: 026 ‑ 64 87 00
E-post: blackboard@hig.se supportsystem: support.hig.se
Besökstid: 09.00‑15.00. Vi sitter i personalkorridoren på plan 4 i biblioteket, ring på klockan så kommer vi och öppnar.

Under sommaren och storhelger förekommer andra öppettider.

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)