Blogg i undervisning

Bloggar är ett öppet kommunikations- och samarbetsverktyg i Blackboard-kursen där studenter kan dela sina tankar, tillgänglig för alla användare i kursen. Studenter kan skriva blogginlägg, som sedan kan kommenteras av lärare och övriga deltagare i kursen.

I alla kurser finns det en blogg skapad som heter Presentera dig själv, som kan användas för studenten att presentera sig själv. Bloggar är ett bra verktyg för att till exempel hålla diskussioner levande, dokumentera presentationer eller fungera som en e-portfolio genom hela kursen. Se nedan flera olika sätt använda bloggverktyget i Blackboard (Bb).

Med blogg i kursen kan studenterna:

 1. Presentera
 2. Kommunicera
 3. Reflektera
 4. Ta emot och ge konstruktiv kritik
 5. Öka sin digitala kompetens och lära sig netikett
 6. Hantera digitala öppna lärresurser (OER)
 7. Lära sig ”dela” med sig e-resurser och referenser

Det finns tre olika bloggtyper i Blackboard

 1. Kursbloggar: Läraren skapar t.ex. ett tema. Alla inskrivna användare kan skapa bloggposter. Alla inskrivna användare kan kommentera bloggposter.
 2. Enskilda bloggar: Bloggägaren är den enda som kan skapa bloggposter. Alla andra användare som är inskrivna i kursen kan se och lägga till kommentarer.
 3. Gruppbloggar: Om läraren aktiverar bloggverktyget för gruppen, kan alla gruppmedlemmar skapa och kommentera bloggposter. Alla kursmedlemmar kan se gruppbloggar, men kan endast lägga till kommentarer.

Olika sätt använda bloggverktyget

Blogga kan införlivas i undervisningen på många olika sätt. Här är några vanliga varianter:

 1. Skapa en kursblogg i vilken du (som lärare) skriver innehållet och be studenter kommentera dina inlägg innan ni träffas i lärosalen eller via webbkonferens. Till exempel, har någon en insiktsfull kommentar? Såg du samma fråga dyka upp upprepade gånger? Dela dessa kommentarer (och blogginlägg) för att få studenterna att börja en diskussion.
 2. Skapa en gruppblogg eller kursblogg för studenterna i din kurs. Via bloggen kommer studenter att få idéer från alla i kursen eller gruppen, dela resurser med varandra och kan även dra in utomstående deltagare (om du tillåter dem att att ha en separat blogg ute på öppna internet).
 3. Kräv att varje student sätter upp och underhåller sin egen blogg. Detta kan vara ett bra sätt att underlätta studenternas journalföring. Journalposter kan antingen hållas privat, delas med bara läraren (i grupper), delas mer allmänt till alla studenter i kursen eller i en grupp (gruppblogg). Se till att texten är tillräckligt anonymiserad om texten innehåller information från t.ex. studiebesök, VFU eller en praktikplats (eller besök på sådan).
 4. Enskilda bloggar som kan användas till stödja hanteringen av ett projekt eller uppsats/essä/paper. Till exempel kan inlägg 1 vara en lista över möjliga ämnen; inlägg 2 t.ex. 2-3 primära källor på ett valt ämne; inlägg 3 en forskningsplan; inlägg 4 en lägesrapport; inlägg 5 ett utkast till ett avsnitt i uppsatsen. Fördelen med att studenter gör detta i en blogg, är att du kan lära dem kollegial bedömning i grupper (peer review/assessment) och studenter kan ge varandra feedback online.
 5. Individuella studentbloggar kan nyttjas för att studenterna ska kunna få kommentarer på idéer, problemformuleringar eller uppsatsämnen, och få kommentarer/förklaringar och beskrivningar av begrepp m.m.

Bedömningskriterier – när du använder blogg

Förslag till bedömningskriterier (instruktioner för studenternas prestationer) som underlag för betygsättning för blogginlägg som PM-uppgift i Bb:

För G krävs att texten:

 1. behandlar ett ämne som är relevant för kursen
 2. är skriven med korrekt svenska
 3. är stavningskontrollerad så att den inte innehåller stavfel (som ordbehandlaren normalt hittar)
 4. inte innehåller särskrivningar
 5. innehåller referenser
 6. innehåller minst ett citat
 7. bilder / info-grafik är relevant emot text

För VG krävs att:

 1. texten är inlämnad i tid (gäller även för deadline på kommentarer till blogginläggen)
 2. diskussion (kommentarer/blogginlägg) och argumentation är väl underbyggda med hjälp av referens och övrigt innehåll
 3. presentationer av datamängder (om det är relevant emot ämnet) skall vara illustrerade med diagram eller tabeller framtagna i en kalkylprogramvara
 4. om figurer förekommer skall de ha figurtexter
 5. referenshantering är korrekt (använd RefWorks eller annat referenshanteringsverktyg för att underlätta referenshanteringen)
 6. riktlinjer från Skrivarverkstaden om skrivande har följts

Ladda ned bedömningsmatris (rubric/kriterier) för studentarbete med bloggverktyget i Blackboard

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)