Casemetodik

Vad är Casemetodik?

  • Situationen består av ett problem som ska lösas och eventuellt ett beslut som ska fattas.
  • I situationen finns ett antal inblandade personer som har olika roller och intressen i händelseförloppet.
  • Problemet är sådant att det varken finns rätt eller fel svar.
  • Grunden för inlärning är studentens egen aktivitet,  processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.
  • Lärarens roll är att vara katalysator i utbytet mellan studenterna.

Referens: Kjellén, B., Lundberg K. & Myrman, Y. (1996). Rådet för högskoleutbildning: Att undervisa med casemetoden

Söker du case för din undervisning eller vill du skriva nya case?

Det finns både lärar- eller studentcase som är bearbetade och obearbetade på b- och c-nivå.
Gå till Digiref.se och sök efter "case"

Producera nya case

Både lärare och studenter kan delta.
För mer information mejla Pär Vilhelmsson: pvn@hig.se

Casemaker - caseverktyg för undervisning

Casemaker är ett ett kostnadsfritt lärverktyg utvecklat äv lärosäten, för att undervisa med case och fallbeskrivningar och hantera studenternas lärande. 

Programmet som stöder lärarnas casebaserad undervisning och låter lärarna ta kontroll över studenternas lärprocess.

Läraren kan lägga in texter, multimedia (video/podcast) och lärarhandledningar samt dela med sig av dessa i systemet.

» Gå till Casemaker

Logotype

Pär Vilhelmsson

pvn@hig.se

Kontakt

För mer information om Casemetodik kontakta Mats Brenner på Learning Center: mbr@hig.se

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2015-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)