Casemetodik

Vad är Casemetodik?

  • Situationen består av ett problem som ska lösas och eventuellt ett beslut som ska fattas.
  • I situationen finns ett antal inblandade personer som har olika roller och intressen i händelseförloppet.
  • Problemet är sådant att det varken finns rätt eller fel svar.
  • Grunden för inlärning är studentens egen aktivitet,  processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt.
  • Lärarens roll är att vara katalysator i utbytet mellan studenterna.

Referens: Kjellén, B., Lundberg K. & Myrman, Y. (1996). Rådet för högskoleutbildning: Att undervisa med casemetoden

Söker du case för din undervisning eller vill du skriva nya case?

Producera nya case

Både lärare och studenter kan delta.
För mer information kontakta Pär Vilhelmson på mejladress Par.Vilhelmson@hig.se

Kontakt

För mer information om casemetodik kontakta Mats Brenner på Learning Center: Mats.Brenner@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)