Clickers och responssystem i lärosal

Vill du ha aktiva studenter på lektionerna och ökad interaktivitet i föreläsningssalen? Att studenterna snabbt kan besvara dina uppföljningsfrågor? Eller testa om de förstått delar av din föreläsning? Använd då så kallade clickers/responssystem.

Ökat engagemang och direkt respons

Forskning visar att ökat engagemang och närvaro på föreläsningar har påvisats som en effekt av användandet av clickers. "Clickers" är ett slags mentometersystem, som används för att ställa frågor till en studentgrupp, ett auditorium – där du som lärare eller tillsammans med studenterna får direkt och synlig respons på frågorna.

Så kan clickers användas:

Du kan snabbt med clickers få studenterna att besvara frågor under en lektion och enkelt skapa onlineomröstningar, testa studenternas faktakunskaper, förståelse i en lärosal och kolla om studenterna förstått frågorna till exempel vid föreläsningar.

Clickers kan förmodligen även motverka psykologiska fenomen som pluralistisk ignorans – som ungefär innebär att individen drar allt för stora slutledningar utifrån hur andra beter sig, men att slutledningarna är fel. (Exempel: Läraren går igenom en fråga som är svår. Studenterna ser sig förmodligen omkring och drar då slutsatsen att ”alla andra” tycks förstå och vågar själv därför inte fråga.)

Exempel på verktyg

Det finns flera responssystem och clickers att använda. Här nedan tar vi upp de som är enkla och kostnadsfria, samt mest ”robusta” och frekvent använda:

Mentimeter

Detta responssystem är helt webbaserat och kostnadsfritt använda med begränsningen 2 frågor per event. Obegränsat antal studenter kan vara med kostnadsfritt. Studenterna får en kod och kan svara på dina frågor/påståenden. Du får snabb visuell feedback som lärare. Mentimeter är alltså ett verktyg för att skapa studentaktivitet i föreläsningar och seminarier. Studenterna måste ha tillgång till en smartphone.

Socrative

Du kan använda Socrative både på webben och som app, finns för iOS och Android. Registrera dig via Get a Free Account – Socrative är kostnadsfri. Du kan skapa Quiz, Quick Question, Space Race och Exit Ticket. Studenterna behöver inte registrera sig, max 50 studenter kan vara i ett rum samtidigt. Du får ut snabba rapporter, även via Excel.

Kahoot

Kahoot är kostnadsfri, enkel använda och helt webbaserad. Studenterna får en kod och du/studenterna får snabb visuell feedback på dina svar och påståenden. Enkelt och snabbt att registrera sig som lärare. Studenter kan även ”tävla” med andra användare och du kan dela med dig och använda andras frågor. Frågeskapandet är något begränsat.

Polls i Adobe Connect

Du kan använda en funktion som heter Poll i webbkonferenssystemet Adobe Connect (AC). Om du är van användare så kan detta vara ett alternativ. Framförallt så är det lämpligt med Poll och Adobe Connect vid nätbaserade studier eller distansstudier – då du har e-möten, webbinar eller föreläsningar på distans. Du kan då ”läsa av” studenterna med snabba frågor/påståenden och enkelt göra korta formativa utvärderingar. Målet är att få studenterna mer aktiva och att du som lärare snabbt får en uppfattning och bild av om studenterna ”hänger med”.

Referenser och användningsområden på andra lärosäten

Kontakta Learning Center, Mats Brenner mbr@hig.se för att få kontaktpersoner och referenser från följande lärosäten; Karlstads universitet, SLU, Högskolan Dalarna, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Forskning om Clickers i undervisningen

Kay, R. H., & LeSage, A. (2009). Examining the benefits and challenges of using audience response systems: A review of the literature. Computers & Education, 53, 819–827.

Kelly, K.G. (2009) Student Response Systems (“Clickers”) in the Psychology Classroom:

A Beginner’s Guide. Office of Teaching Resources in Psychology.  Från teachpsych.org/resources/Documents/.../kelly09.pdf

Keough, S.M. (2012).  Clickers in the Classroom : A Review and a Replication. Journal of Management Education 36(6) 822–847. DOI: 10.1177/1052562912454808


/Mats Brenner, IKT-pedagog – Learning Center 2015-09-03

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)