Formativ kursvärdering i Blackboard

På denna webbsida tar vi upp hur du kan göra formativa kursutvärderingar online i Blackboard, och vilka fördelarna är med formativa kursutvärdering. Vi beskriver kortfattat arbetsflödet för hantering av formativa kursvärderingar; från att skapa och publicera, till resultathantering och dialog med respondenterna (studenterna).

Använd funktionen Survey/Utvärdering

 1. Hämta upp synpunkter innan kursen är slut
 2. Möjlighet att ändra det som kan förbättras i kvarvarande tid i kursen
 3. Görs enklast i Blackboard > Menyknapp Innehåll > Utvärdering > Enkät

Fördelar och styrkor med formativ kursutvärdering online

 1. Låga kostnader jämfört med hantering av pappersenkäter
 2. Miljövänligt (sparar papper)
 3. Resultatsammanställning sker automatiskt (sparar tid)
 4. Kan sända ut påminnelser
 5. Kan kommunicera resultatsammanställningen med vilka åtgärder ni som kursledning kommer ändra i pågående kurs (eller till för nästa kursomgång).
 6. Flexibelt för studenten, kan fylla i utan att vara på plats i lärosalen
 7. Kan genomföra formativa kursvärderingsenkäter både på programnivå, kursnivå men även på gruppnivå (till exempel lokala/virtuella studiegrupper i distans- eller helt nätbaserade kurser)
 8. Möjligheter till bättre och mer systematisk dokumentation genom att data och information är digital
 9. Enkelt att modifiera och lägga till extra frågor till din standardmall för formativa kursvärderingar (så kallad omnibus)

Viktigt att tänka på vid genomförande

 1. Har man internationella studenter måste frågorna även vara på engelska
 2. Sänd ut påminnelser om du har stort externa bortfall första dagarna efter publicering
 3. Skriv ett anslag i Anslagstavlan i Blackboard-kursen som påminnelse att du vill ha feedback på din undervisning
 4. Motivera studenterna fylla i webbformuläret genom att erbjuda återkoppling med resultatsammanställningen, sänd ut denna via e-post till alla kursdeltagare
 5. Meddela att synpunkterna skall skriva konstruktiv; vad som är bra och vad som kan förbättras fortsättningsvis i den pågående kursen
 6. Viktigt att studenterna upplever att det har betydelse (och att de även känner ansvar) att fylla i enkäten – att kursledning ger respons på studenternas svar och föreslår förbättringsåtgärder på de klagomål eventuellt inkommer som feedback tillsammans med resultatsammanställningen
 7. Ta upp formativa kursvärderingar vid mötestillfällen till exempel programråd, med studentrepresentanter, så de kan föreslå förbättringsåtgärder innan de delges till alla studenter
 8. Studenter kan uppmuntras lista vad man som student rekommenderar till studenterna på nästa kursomgång att tänka på, när man studerar just denna kurs

Rekommenderat arbetsflöde

 1. Skapa – Skapa den formativa kursvärderingen innan kursen startar
 2. Publicera – Publicera ut den 2-3 veckor efter kursstart (låt den finnas ute 2-4 dagar)
 3. Resultatsammanställning – Ta bort ovårdat språk eller ohyfsade personliga kommentarer, respons skall vara saklig och konstruktiv
 4. Analys av resultatsammanställning – Se över din kursdesign, vad kan förbättras till de veckor som är kvar i kursen?
 5. Feedback till studenterna – Ge feedback och kommentera studenternas svar med det du och kursledningen kommit fram till kan förändras i den tid som finns kvar i denna kurs. Du kan kan kopiera över svaren i en Word-fil och där lägga till dina/kursledningens kommentarer och era förslag eller åtgärder till förbättringsåtgärder med till exempel röd eller grön text i början eller i slutet av dokumentet.
 6. Aktiv dialog med studenterna – Om tid finns i kursen, håll gärna ett kort (15-20 min) webbinar via Adobe Connect med studenterna där de får chatta in synpunkter på kursen. Du kan även använda funktionen Poll (Enkäter i Adobe Connect) för att skapa enkäter med olika typer av frågor (såsom flervalsfrågor, sant/falsk eller Likert-typ) för att göra e-mötet mer interaktivt.
Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2016-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)