Öppna lärresurser (OER)

Öppna lärresurser är digitaliserat material som tillhandahålls kostnadsfritt, är öppet för lärare och studenter att använda.

Open SNH

En webbplats där lärare, studenter och bibliotekarier på svenska lärosäten samverkar kring öppet utbildningsmaterial inom olika ämnen.

Digiref.se

Digiref är ett samarbete mellan Centrum för utveckling och lärande (CUL), Högskolan i Gävle, Länsmuseet och Bibliotek Gävleborg. Syftet med Digiref är att sprida kännedom och öka användningen av öppna lärresurser och lärobjekt.

Webbinarier om öppna lärresurser

Webbinarier kring öppna lärresurser och kursutveckling arrangeras av OER-gruppen inom nätverket IT i Högre Utbildning, ITHU.

Mer om öppna lärresurser och öppna kurser (MOOC)

Vill du veta mer om OER?

Kontakta IKT-pedagog Mats Brenner, Learning Center.
e-postadress: Mats.Brenner@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)