Ämnesguide - mall

Här plockar man bort de rubriker som man inte behöver eller anser sig klara sig utan.

Om man vill ändra eller lägga till en annan rubrik t.ex. Tidningar, Serietidningar, Filmer eller ngt annat, prata med Ellie eller Jenny först så att vi kan göra en ändring i mallen ifall det behöv för att allt ska bli så enhetligt som möjligt.

När den nya databasförteckningen är klar ska vi kolla om man kan ta ut en delmängd av databaserna t.ex. alla databaser inom statistik, juridik eller omvårdnad.

Tänk på att länka till redan befintliga sidor så långt det går, för att slippa onödigt många uppdateringar.

Genomkoll och uppdateringar av sidan skall göras minst var 6 månad, helst oftare, men det finns en 6-månadersregel på HiG vad gäller webbsidor. Var 6:e månad ska en sida ompubliceras och ha kollats, enligt ett rektorsbeslut.

Böcker
Databaser
Tidskrifter
Internetresurser
Sökhjälp
Undervisningsmaterial
Vetenskaplighet
Källkritik
Skrivhjälp
Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2010-03-02
Kontaktbibliotekarier
F-namn
E-namn
e-post@hig.se
026-64 85 00
070-000 00 00
Rum: 23:000
F-namn
E-namn
e-post@hig.se
026-64 85 00
070-000 00 00
Rum: 23:000
OBS: Bilderna ska vara 80x122 pixlar

Vänster-avstånd på inre bild är 0,5 em
Vänster-avstånd på yttre bild är 1,5 em
Vänster-avstånd på yttre text är 1,5 em
Samtliga övriga avstånd är 0,5 em

Instruktionsfilmer

Här skriver man in länkar till filmer
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)