Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avtalet med Elsevier sägs upp

2018-05-22 

Sveriges lärosäten, däribland Högskolan i Gävle, har beslutat att avsluta avtalet med det stora vetenskapliga förlaget Elsevier. Anledningen är att förlaget inte tillgodoser kraven på öppen tillgång (open access).

Elsevier är ett av världens största vetenskapliga förlag. Svenska lärosäten betalade under 2017 sammanlagt cirka 120 miljoner kronor årligen för prenumerationer på elektroniska tidskrifter till förlaget, varav Högskolan i Gävle stått för närmare 740 000 kronor. Utöver det betalades cirka 13 miljoner kronor i publiceringsavgifter för att göra artiklar öppet tillgängliga (open access) i förlagets tidskrifter.

Avtalet sägs upp från 30 juni 2018

Det senaste året har förhandlingar förts mellan Elsevier och Kungliga bibliotekets Bibsamkonsortium, som tecknar licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser för svenska universitet och högskolor. Elsevier har inte lyckats erbjuda ett avtal med en modell som motsvarar Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång. Därför har det pågående avtalet sagts upp från och med den 30 juni 2018.

Beslutet ligger i linje med regeringens mål att resultatet av all offentligt finansierad forskning ska vara omedelbart öppet tillgängligt år 2026. En omvandling från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är nödvändig.

Tillgång till artiklar

Forskare och studenter kommer fortfarande att ha tillgång till artiklar publicerade av Elsevier mellan januari 1995 och 30 juni 2018.

För att få tillgång till artiklar som är äldre, eller nyare, finns tips på alternativa accessvägar på Kungliga bibliotekets webbplats, se Hitta öppet tillgängliga artiklar.

Ytterligare information kommer att finnas på bibliotekets webbsida.

 

För mer information kontakta:

Maivor Hallén, Bibliotekschef
E-post: maivor.hallen@hig.se
Telefon: 026-648188, 070-6056626

Publicerad av: Egon Nilsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)