Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utökad säkerhet i hanteringen av personuppgifter ger tydligare lånevillkor

2018-05-24 

Högskolebiblioteket värnar om att skydda våra användares personliga integritet. Vi är därför positivt inställda till den utökade säkerhet i hanteringen av personuppgifter, som kommer att gälla fr.o.m. den 25 maj 2018, när den nya dataskyddsförordningen (GDPR) införs som lag i EU:s alla medlemsländer. Dataskyddsförordningen ersätter då den svenska personuppgiftslagen.

Dataskyddsförordningen stärker din integritet

Dataskyddsförordningen berör alla verksamheter som behandlar personuppgifter. Den stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet och förtydligar hur verksamheter får behandla dina personuppgifter.

Vi kompletterar och förtydligar låneavtalet

Med anledning av dessa förändringar kommer vi att förtydliga våra lånevillkor och komplettera dem med en beskrivning av hur vi använder din personliga information i din roll som låntagare. Detta innebär en större trygghet för dig, samtidigt som kommunikationen från oss blir så relevant som möjligt.

Vi fortsätter som tidigare med skriftliga avtal som undertecknas av våra låntagare. Befintliga avtal fortsätter att gälla, men vi förtydligar texten på nya avtal.

Lagring av personuppgifter

Vi kommer inte att spara fler personuppgifter än vi behöver och inte längre tid än nödvändigt, exempelvis raderar vi redan nu automatiskt kopplingen mellan alla lån och låntagare så snart litteraturen återlämnats.

Dina rättigheter

Som låntagare har du genom dataskyddsförordningen rätt att få veta vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Dessutom har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Vi tar då bort dig ur systemet eller anonymiserar uppgifterna om de behöver finnas kvar för statistikuppföljning eller dylikt.

Våra uppdaterade lånevillkor kommer att publiceras senare på bibliotekets webbplats.

Om du har frågor kontakta:

Bibliotekschef Maivor Hallén

Telefon: 026-648188, 070-6056626

e-postadress: Maivor.Hallen@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-08-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)