Biblioteket byter bibliotekssystem

2018-05-28 

Högskolebiblioteket byter bibliotekssystem i juni månad. Systembytet kommer att medföra begränsad service under övergångsperioden. Vår nuvarande katalog stänger för omlån och reservationer från och med fredag 1 juni.

E-böcker, artiklar, tidskrifter berörs inte av systembytet

Under tiden vi byter system kan du använda våra e-böcker, artiklar, tidskrifter och databaser precis som vanligt. Den begränsade servicen gäller bara lån av tryckta böcker som finns i vår bokkatalog.

Söka och låna tryckta böcker under systembytet

Vår nuvarande katalog stänger för omlån och reservationer från och med fredagen den 1 juni. Vi beräknar att den nya katalogen är igång innan midsommarhelgen.

Söka böcker

Du söker efter våra böcker i den nuvarande katalogen och i Libris precis som vanligt, under tiden vi byter system.
OBS! Uppgifterna om huruvida böckerna är utlånade eller finns att låna kommer inte alltid att stämma under bytestiden.

Låna böcker

Du lånar böckerna i informationsdisken eftersom låneautomaterna inte kan användas.

Reservera böcker

Du kan inte reservera böcker under tiden vi byter katalog, från och med fredag den 1 juni.

Låna om böcker

Du kan inte låna om böcker under tiden vi byter katalog, från och med fredag den 1 juni.

Återlämna böcker

Du lämnar tillbaka böckerna i informationsdisken, eller i återlämningslådan utanför studentcentrum när biblioteket är stängt.

Har du frågor om systembytet, kontakta biblioteket på e-postadress: biblioteket@hig.se

Fjärrlån

Du kan göra fjärrlånebeställningar som vanligt, både i Libris och i Discovery, men vi kan inte hantera beställningarna under systembytet, så det kommer att ta längre tid än vanligt att få böckerna under juni månad. 
Under tiden för systembytet och eventuellt en tid framöver kan du inte se dina fjärrlån på lånekvittot eller i nya katalogen.

Låna om fjärrlån

Du kommer inte att kunna förnya dina fjärrlån under tiden fredag den 1 juni - söndag den 5 augusti.

Återlämna fjärrlån

Du kan återlämna dina fjärrlån som vanligt i informationsdisken när biblioteket är öppet.

Har du frågor om fjärrlån, kontakta oss på e-postadress: bibfjarr@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)