Gå till eugreenalliance
Sök

Om biblioteket

Högskolans bibliotek är ett offentligt bibliotek som ligger mitt på campus. Biblioteket är öppet för studenter, personal och allmänheten. Här finns även Learning Center.

Biblioteket exteriört och studenter som sitter framför vid utebord

Bibliotekets verksamhet

Biblioteket ansvarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen vid Högskolan i Gävle.

Informationskompetens och digital kompetens

Målet med bibliotekets undervisning i informationssökning är att utveckla studenterna och forskarnas informationskompetens. Bibliotekets avdelning Learning Center stödjer det nätbaserade lärandet och ökar den digitala kompetensen hos användarna. 

Biblioteksbyggnaden

Den nuvarande biblioteksbyggnaden stod klar i slutet av 2005 och har formen av en amfiteater.

Läs mer om biblioteksbyggnaden

Högskolan i Gävles bibliotek byggdes år 2005. Det ritades av arkitektfirman Tirsén & Aili Arkitekter i Luleå och byggherre var Akademiska Hus Uppsala.

Biblioteket har formen av en amfiteater. Yttertaket är klätt med växter i fetbladssläktet sedum. Bibliotekets yta är 3 861 kvadratmeter och dess totalyta är 5 155 kvadratmeter.

Biblioteket ligger mitt på campusområdet och benämns hus 23.

Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Läs mer om bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Sedumtak

Biblioteket har ett sedumtak, sedum är ett växtsläkte i familjen fetbladsväxter där bland annat olika arter av fetknopp ingår.
På vintern håller sedumtaket snön på plats så att det blir mindre risk för snöras. Taket återställer också den grönyta som gick förlorad när huset byggdes på gårdens gräsmatta.

Teknik som minskar miljöpåverkan

Med hjälp av webbmötesverktyg minskar behovet av resor för både Högskolans personal och för studenterna.

Belysning

I bibliotekets arbetsrum, grupprum och toaletter tänds lamporna automatiskt när man går in i rummet. Hyllbelysningen är kopplad till rörelsesensorer som tänds när besökare rör sig bland hyllorna.

Luft och temperatur

Alla rummen är anpassade för att ha ett bra inomhusklimat. Tilluft, frisk uteluft, skickas in i alla rum som används. Luftcirkulationen i arbetsrummen ökar när någon befinner sig där och minskar när de är tomma.

Kontakt

Biblioteket

Telefon: 026-64 85 48
e-post: biblioteket@hig.se
Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)