Om biblioteket

Högskolans bibliotek är ett offentligt bibliotek som ligger mitt på campus. Biblioteket är öppet för studenter, personal och allmänheten. Här finns även Learning Center, högskolans funktion för stöd och utveckling kring flexibel utbildning.

Biblioteket exteriört

Aktiviteter och evenemang

I biblioteket förekommer olika evenemang som på något sätt har anknytning till Högskolans verksamhet.

Biblioteksbyggnaden

Biblioteket stod klart i slutet av 2005 och har formen av en amfiteater.

Bibliotekets miljöarbete

Biblioteket arbetar systematiskt med miljöfrågor och Högskolan i Gävle är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Bibliotekets verksamhet

Bibliotekets målsättning är att vara ett kompetenscentrum för informationsförsörjning och lärande med IKT-teknik och IKT-pedagogik.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-05-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)