Herobild

Dagermanseminariet – i Dagermans anda

Dagermanseminariet har inrättats i Dagermans anda, dels för att stärka den humanistiska verksamheten vid Högskolan i Gävle, dels för att utveckla en arena för uttrycksfrihet.

Seminarier hösten 2018

Samtliga seminarier är mellan kl. 12.30-14.30. Från kl. 12 bjuder vi på kaffe och smörgås. Alla är varmt välkomna!

24 oktober – Media, tid och digitalisering

Robotar som köper och säljer aktier på bråkdelen av en sekund. Medier som jagar nyheter och klick snarare än sanning. Medborgare som inte hinner tänka. Är demokratins långsamhet kompatibel med den digitala utvecklingens hastighet?

Medverkande: Erik Fichtelius och Tove Lifvendahl
Plats: Stora Jadwigasalen, 13:111

14 november – Korruption, tillit och New Public Management

Demokratin kräver tillit. Tilliten kräver kontroll. Men hur mycket och i vilken form? Var går gränsen där kontrollen i sig börjar korrumpera demokratin?

Medverkande: Inga-Britt Ahlenius och Per Kornhall
Plats: Valhall, 41:204

30 november – Globalisering, frihandel och makt

Vad innebär det för demokratin att ekonomin blir allt mer global? Vad har vi som medborgare egentligen makt över? Vad har våra folkvalda makt över? När upphör demokratin?

Medverkande: Kajsa Ekis Ekman och Jasenko Selimovic
Plats: Valhall, 41:204

Samtalsserien "Hur skapar vi en hållbar demokrati?"

Helt plötsligt har vi ställts inför faktum att demokratin inte alls är given. Många av dess bärande fundament urholkas och tilltron till själva systemet sviktar. Då känns det angeläget att, medan tid finns, på olika sätt ringa in vad det är som händer. Vilka krafter som underminerar systemet och vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas och stärkas.

I samarbete med författaren och dramatikern Stina Oscarson inleddes under hösten 2017 samtalsserien Hur skapar vi en hållbar demokrati? inom Dagermanseminariet. Utifrån olika delteman som ekonomi, kultur, ideologi och väpnade konflikter undersöktes hur vi bygger, stärker och upprätthåller en hållbar demokrati.

Om Dagermanseminariet

När seminariet invigdes i maj 2012 klipptes bandet av den egyptiska författaren Nawal El Saadawi, Stig Dagermanpristagare och sedan 2014 även hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

Dagermanseminariet arrangerar gästföreläsningar, seminarier och även en högskolekurs på 7,5 poäng. Alla våra aktiviteter är öppna för allmänheten.

Ordet är fritt
– för den som vågar ta det

Du har vågat
– därför blev det ditt!

Stig Dagerman, citat ur Till en fri tidning, tidningen Arbetaren 4/1 1947

Bengt Söderhäll och Urban Forsgren sjunger Stig Dagerman. Foto: Ove Wall.

Bengt Söderhäll och Urban Forsgren sjunger Stig Dagerman. Foto: Ove Wall.

Kontakt

Bengt Söderhäll, lektor i didaktik
bengt.soderhall@hig.se
Maivor Hallén, bibliotekschef
maivor.hallen@hig.se
Jonas Larsson, bibliotekarie
jonas.larsson@hig.se

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)