Tidigare aktiviteter inom Dagermanseminariet

Här har vi samlat inspelningar från tidigare aktiviteter och evenemang inom Dagermanseminariet.

Inspelade evenemang från 2018

Har vi tid med demokrati?

Spännande och intressanta gäster i panelen när den högaktuella seminarieserien om hoten mot demokratin fortsatte vid Högskolan i Gävle.

Demokratin har problem runt om i världen. Många strävar ännu efter att uppnå den och samtidigt tappar den i legitimitet på de platser där den med stor kamp erövrats. Och vi ser i land efter land hur folket som det sägs ”röstar fel”.

Digitaliseringen som skulle vitalisera demokratin tycks snarast undergräva den. Demokratins styrka och svaghet är ju dess långsamhet. Samtidigt kräver de stora samhällsproblem vi står inför, som till exempel klimatfrågan, snabba åtgärder.

Allt fler börjar på allvar tala om att vi måste ersätta demokratin med någon form av elitstyre. För att rädda planeten. Och oss själva. Är det så eller är det något annat som krävs? I så fall vad?

 

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?

Den 20 februari var det release för Stina Oscarsons och Sara Granérs bok ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” på Skottes musikteater. Releasen var en form av manifestation där artister, aktivister, journalister, politiker, arbetare, arbetssökare, nyanlända och andra vanliga människor läste ur boken.

Inspelade seminarier från 2017

Del 1: Kultur och motstånd

”Skapa innebär att göra motstånd” skrev den franske motståndsmannen Stefan Hessel. Men gör det alltid det? Försöker inte makten alltid till att kidnappa motstånd.

Att konsten och journalistiken ska vara fri sägs vara en förutsättning för demokratin. Men är den någonsin det? Vad hotar dess frihet idag? Vad får man göra i denna frihets namn? Vad krävs av politikerna, institutionerna, konstnärerna, publiken och medborgarna för att konst och kultur ska stärka demokratin och inte underminera den?

Del 2: Människans ansvar

Hur långt sträcker sig människans ansvar? Många av dagens konfliktlinjer går vid en närmast filosofisk frågeställning. Vad krävs för att människan ska ta ansvar? I det lilla och det stora.

Är det lagar, regler och hårdare straff eller en inre moralisk kompass? Hur får man i så fall en sådan? Eller är ägande en förutsättning för ansvar? Är det som ingen äger dömt att bli utnyttjat?

Del 3: Ekonomi, arbete och människovärde

(OBS: Ingen inspelning)
”Vi måste jobba för att kunna konsumera, för att tillväxten ska öka, för att vi sedan ska ha råd med allt som egentligen är viktigt.” Så skulle lite tillspetsat den underliggande berättelsen för hela vårt samhälle idag kunna formuleras.

Hur påverkar denna berättelse oss som människor, vår syn på arbete och på varandra? Hur påverkar den människovärde, demokrati och våra möjligheter att bygga ett hållbart samhälle? Och vad finns det för alternativ?

Del 4: Samtal eller vapen

Ingen säger sig vilja ha krig och håller med om att de flesta konflikter till slut kräver en politisk lösning. Ändå rustar vi militärt. När spänningarna ökar i närområdet ges ökade resurser till det militära försvaret.

Varför görs inte motsvarade satsningar på diplomati och samtal? Varför övar vi inte på att skapa fred när vi lägger hundratals miljoner kronor varje år för att med tiotusentals soldater öva krig. Tror vi att samtal bara ska uppstå? Att detta är kunskap vi redan besitter?

Del 5: Ismer och den fria tanken

I sin skrift ”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande” skriver Simone Weil
om faran med att man som medlem i ett politiskt parti slutar tänka själv. Att det är alldeles för lätt att gömma sig bakom partiets redan klubbade åsikter.

Samma problematik kan man se inom många ideologiska och religiösa sammanslutningar. Demokratin kräver organisering men samtidigt är medborgarnas fria tanke och mod att tvivla på givna sanningar den enda garanten vi har för att demokratin inte ska bli auktoritär. Är detta möjligt att förena?

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)