Biblioteksbyggnaden

Högskolan i Gävles bibliotek byggdes år 2005. Det ritades av arkitektfirman Tirsén & Aili Arkitekter i Luleå och byggherre var Akademiska Hus Uppsala.

Bibliotekets yttre miljö

Biblioteket har formen av en amfiteater. Yttertaket är klätt med växter i fetbladssläktet Sedum. Bibliotekets yta är 3 861 kvadratmeter och dess totalyta är 5 155 kvadratmeter. Biblioteket ligger mitt på campusområdet och benämns hus 23. Byggnaden bjuder på en inspirerande och varierad miljö för olika aktiviteter, från mediehallens rymd till den låga tysta läsesalen.

Bibliotekets inre miljö

Samlingarna finns på tre plan, magasinet med äldre litteratur, offentligt tryck, och äldre tidskrifter på plan ett. Kursböcker, böcker, tidskrifter, lånedisk finns på plan 2, entréplanet. På plan tre finns böcker, grupprum och datorarbetsplatser och läsplatser. På plan fyra finns grupprum och läsplatser.

Plan 1

Magasinet

Entréplan, plan 2

Tyst läsesal
Krusenstjernasalen

Plan 3

Grupprum
Datorsal

Plan 4

Sammanträdesrum
Grupprum
Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2020-01-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)