Bibliotekets lokaler

Här hittar du information om de lokaler som finns i biblioteket och vilken utrustning som finns dem.

Plan 1

Magasinet

I magasinet på plan ett finns äldre årgångar av tidskrifter och forskningsrapporter.
I magasinet finns också ett grupprum som inte kan bokas och en multimaskin för utskrifter, kopiering och skanning.

Entréplan plan 2

Tyst läsesal

Den tysta läsesalen ligger på entréplanet. I den tysta läsesalen är det förbud mot mobiltelefoner och att äta och dricka.

Krusenstjernasalen

En flexibel modern konceptsal för disputationer, föreläsningar och möten, rumsnummer 23:213.

Resursrum

Resursrummet 23:216 finns på entréplanet och är utrustat med program för studenter med läshinder.

Plan 3

Grupprum

På biblioteket finns bokningsbara grupprum på plan tre och fyra. På plan fyra finns även några grupprum som inte går att boka.

Skrivarverkstaden

Skrivarverkstaden ligger på plan tre i biblioteket. Där kan du som är student vid Högskolan få hjälp med ditt uppsatsskrivande.

Datorsal

Bibliotekets datorsal 23:302, har plats för 15-20 studenter. Du som är lärare kan beställa undervisning för dina studenter genom att kontakta respektive kontaktbibliotekarie. Salen kan bara bokas av bibliotekets personal.

Plan 4

Sammanträdesrum

Bibliotekets sammanträdesrum 23:401 har 25 platser. Rummet är utrustat med dator, ljudanläggning, data- och videoprojektor, OH-projektor samt konferenstelefon. Rummet kan bokas via högskolans bokningssystem för lokaler, Kronox.

Grupprum

På biblioteket finns bokningsbara grupprum på plan tre och fyra. På plan fyra finns några grupprum som inte går att boka.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)