Gå till eugreenalliance
Sök

Skriva och publicera

Inom högskolevärlden är skrivandet en viktig del av utbildningen. Här finns information för att ge dig stöd i ditt akademiska skrivande.

HIG studenter höstterminen 2017

Skriva akademiskt

Om du behöver du hjälp i ditt skrivande, på svenska eller engelska, kan du vända dig till Skrivarverkstaden.

Skriva referenser

Det är viktigt att skriva referenser på ett korrekt sätt i ditt arbete. Här kan du läsa om hur man citerar korrekt och skriver referenser enligt olika referenssystem.

Referenshanteringsprogram

När du skriver uppsatser och andra dokument har du nytta av ett referenshanteringsprogram för att samla referenser till ditt arbete.

Plagiering

När du skriver uppsatser och andra arbeten får du citera och referera till andras texter, så länge du upplyser läsaren om dina källor. Det är däremot inte tillåtet att kopiera eller använda andras texter utan att ange din källa.

Registrera och publicera i DiVA

På Högskolan publiceras studentuppsatser och forskarpublikationer i DiVA.

Upphovsrätt och personuppgifter

Om du vill använda material som någon annan har skapat finns det lagar och regler som styr hur du får använda materialet.

Kontakt

Biblioteket

Telefon: 026-64 85 48
e-post: biblioteket@hig.se
Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)