Sök

Upphovsrätt och personuppgifter

Det finns många fällor man kan ramla i när det gäller regler som gäller upphovsrätt, personuppgifter och användande av material från nätet. 

Kopiering

Det är inte tillåtet att kopiera hela böcker eller digitala objekt. Enligt upphovsrättslagen är det bara tillåtet att kopiera delar av böcker.

Kopieringsregler för högskolor och universitet

Det finns ett avtal mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som gäller för alla universitet och högskolor i landet. Reglerna gäller för både lärare och studenter vad gäller kopiering av material som används i studierna.

Plagiat och plagiatkontroll

Det är viktigt att kunna referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten.

Bilder

Tänk på att bilder som du hittar på nätet inte alltid är fria att använda. Den person som skapat bilden har upphovsrätt till den. Sök i samlingar som innehåller fritt tillgängligt material om du ska använda bilder, grafer eller tabeller i ditt arbete.

Creative Commons märkning

Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk. Creative Commons gör det möjligt genom licenser. Titta på filmen nedan om du vill veta mer om Creative Commons licenser.

Söka bilder

Du kan söka i speciella samlingar med fritt tillgängliga bilder eller andra grafiska objekt. I Flickr exempelvis; här kan du söka fram bara de bilder som har Creative Commons licens.

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är även känd som General Data Protection Regulation (GDPR).

Syftet med dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen handlar framför allt om hur och när personuppgifter får hanteras och vilka krav som ställs på den som ansvarar för personuppgifter eller hanterar personuppgifter för annans räkning.

Du som ska skriva ditt examensarbete måste förhålla dig till de  regler som gäller vid behandling av personuppgifter. Detta innebär att du ska:

  1. Utvärdera om det är nödvändigt att behandla personuppgifter,
  2. Definiera syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka uppgifter som måste samlas in,
  3. Bestämma hur information ska förvaras och hanteras säkert under arbetet,
  4. Bestämma vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras när arbetet är utfört,
  5. Informera de registrerade, inhämta dokumenterat samtycke och samla in den nödvändiga informationen,
  6. Behandla det insamlade materialet,
  7. Efter behandling, radera eller arkivera personuppgiftsmaterialet efter behov.

Stäm av med din handledare vad som är lämpligt för just ditt examensarbete i förhållande till dataskyddsförordningen.

Mer juridisk information

Kontakt

Biblioteket

Telefon: 026-64 85 48
e-post: biblioteket@hig.se
Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)