Sök

Databaser och artiklar

Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan till exempel innehålla artiklar i fulltext, avhandlingar eller böcker.

Söka utanför Högskolan i Gävle

Databaser i alfabetisk ordning

Sökbar förteckning över databaser

Tryckta och elektroniska tidskrifter

Ämnesguider

  • I ämnesguiderna finns tips på databaser med mera för olika ämnen och program.
    Till ämnesguiderna

Sök i sökportalen Discovery

Med hjälp av Discovery söker du i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)