Databaser och artiklar

Databaser använder du för att söka information om olika ämnen. Databaser kan till exempel innehålla artiklar i fulltext, avhandlingar eller böcker.

Läsplatser på biblioteket

Söka utanför Högskolan i Gävle

Databaser i alfabetisk ordning

 • Använd denna lista om du redan känner till namnet på databasen.
  Databaser A–Ö

Sökbar förteckning över databaser

Tryckta och elektroniska tidskrifter

 • Biblioteket har både tryckta och elektroniska tidskrifter. De två senaste årgångarna av de tryckta finns på entréplanet i biblioteket, och tidigare årgångar finns i magasinet.
  Till bibliotekets tidskriftsförteckning

Ämnesguider

 • I ämnesguiderna finns tips på databaser med mera för olika ämnen och program.
  Till ämnesguiderna

Sök i sökportalen Discovery

Med hjälp av Discovery söker du i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser.

Databasnytt

 • På sidan Databasnytt finns information om nya databaser, testdatabaser och databaser som har upphört.
  Till Databasnytt
Har du inget användarkonto vid Högskolan?

Om du saknar användarkonto vid Högskolan använder du nedanstående ingångar. Du kan komma åt det fria innehållet i databaserna, men inte fulltextversionerna som ingår i bibliotekets abonnemang.

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-08-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)