Gå till eugreenalliance
Sök

Databaser A­ ­- Z

Våra databaser innehåller artiklar, rapporter, lagtext med mera. För att få mer information om varje databas klicka på plustecknet. Här hittar du också aktuella databastester.

 • Nya databaser och tidskrifter 2023
Databasnytt

 • BMJ Standard Collection

Nature

 • Från 2023 har vi tillgång till tidskriften Nature, en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter. Tillgången omfattar artiklar i fulltext från 2012 och framåt.
  Till Nature
 • Gale Research Complete
  • Gale Research Complete är ett paket med flera olika digitala resurser från förlaget Gale, som vi testar under 2023. Det omfattar ämnesövergripande databaser med tidskrifter, dagstidningar, e-böcker och arkivmaterial samt ämnesspecifika databaser inom ekonomi och litteratur.
  • Följande databaser och digitala resurser ingår:
 • Gale Academic OneFile - tidskrifter inom alla ämnesområden, främst vetenskapliga 
 • Gale General OneFile - tidskrifter inom alla ämnesområden
 • Gale OneFile: News - internationella dagstidningar, bland annat The Economist, The Guardian, The New York Times och The Washington Post
 • Gale Ebooks - e-böcker utgivna av Gale, främst referenslitteratur
 • Archives Unbound - digitala arkiv med historiska primärkällor i faksimil inom olika ämnesområden
 • Gale Business: Insights - statistik, rapporter, artiklar och nyheter inom internationell ekonomi och marknadsföring
 • Gale Literature - omfattar flera deldatabaser med litterära verk i fulltext, kritiska analyser och information om författare och deras verk

Databaser A-Z

Om Academic Search

Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.

Tid: 1955-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om ACM Digital Library

Portalen från Association of Computing Machinery innehåller 3 delar:

 • ACM Digital Library: Referenser, abstrakt och fulltext till artiklar i ACM:s egna tidskrifter och konferensserier.
 • ACM guide to computing literature: Innehållsförteckningar till tidskrifter och referenser till böcker, konferensrapporter och avhandlingar inom datavetenskap.
 • OCRS - Online Computing Reviews Service

Tidsomfång: I Digital Library finns referenser från 1950 - och fulltext från 1952-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om ACS

Referenser, abstrakt och fulltext till tidskrifter från American Chemical Society.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Artikelsök

Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om BMJ Journals

Tidskrifter i fulltext inom medicin och närliggande ämnesområden från förlaget BMJ. Endast tidskrifter i BMJ Standard Collection ingår i prenumerationen.

Tidsomfång: 1917-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Brill

Tidskrifter i fulltext från förlaget Brill inom områdena humaniora och samhällsvetenskap samt biologi.

Tidsomfång: Fulltext från 2000 eller senare

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Business Source Premier

Abstrakt- och fulltextdatabas inom ekonomi som även innehåller företagsinformation.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Cambridge Journals

Tidskrifter i fulltext från Cambridge University Press inom flera ämnesområden.

Tidsomfång: Fulltext från 1997 eller senare

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Cinahl

Referenser och abstrakt till artiklar i omvårdnadstidskrifter.

Länkar finns till flera fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1982-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via Open Athens

Om Cochrane

Cochrane Library består av tre databaser inom evidensbaserad medicin:

 • Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) som innehåller systematiska litteraturöversikter inom hälso- och sjukvård
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) med referenser till artiklar som beskriver resultat av kontrollerade kliniska prövningar
 • Clinical Answers (CCAs) som är ett stöd för beslutsfattande i vården baserad på Cochrane Reviews

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via Open Athens

Om Discovery

Discovery är bibliotekets sökportal där du söker i flera databaser samtidigt.

 • Om du vill hitta artiklar i vetenskapliga tidskrifter kryssa i källtypen Akademiska tidskrifter.
 • Träfflistan innehåller ofta dubbletter från olika databaser.
 • Om du även vill se träffar på publikationer som vi inte har tillgång till, men som i många fall går att beställa som fjärrlån, ta bort avgränsningen "Finns i bibliotekets samling".
 • Eikon, endast tillgänglig efter tidsbokning
Om Eikon

Eikon innehåller ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder. Här kan du hitta företagsinformation, aktieindex, investeringsanalyser och mycket mer. Data kan skrivas ut direkt eller exporteras till Excel, Word eller PowerPoint.

Åtkomst: För att kunna använda Eikon, måste du boka en tid när du vill använda den. Du får inte använda Eikon utan att ha bokat en tid. All information hur du bokar en tid finns på Canvas-sidan om Eikon.

OBS! Tänk på att första gången du går in så måste du registrera dig på kursen fast det egentligen inte är en kurs. Efter att du registrerat dig ligger sidan bland dina andra kurser i Canvas.

Om Emcare

Referenser till artiklar inom vårdvetenskap. Länkar till fulltextdatabaser.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Emerald

Referenser, abstrakt och fulltext till tidskrifter inom företagsekonomi, teknik, informationshantering och biblioteksvetenskap.

Tidsomfång: Fulltext från 1994 och framåt

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om ERIC

Innehåller referenser och abstrakt till tidskrifter samt böcker, avhandlingar och rapporter inom utbildningsvetenskap. Länkar finns till flera fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1966 –

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Espacenet

Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO).
Databasen innehåller nationella och internationella patent och patentansökningar.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Om FAR online

Innehåller lag- och regelsamlingar samt uppslagsverk inom områdena redovisning, revision, skatt och finans. Även tidskrifterna Balans och Skattenytt ingår.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Gale Academic: OneFile

Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Gale Business: Insights

Statistik, rapporter, artiklar och nyheter inom internationell ekonomi och marknadsföring.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Gale Literature

Gale Literature är en gemensam sökingång till deras litteraturdatabaser som innehåller litterära verk i fulltext, kritiska analyser och information om författare och deras verk.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Gale OneFile: News

Internationella dagstidningar i fulltext, bland annat The Economist, The Guardian, The New York Times och The Washington Post.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Gale Research Complete

Gale Research Complete är ett paket med flera olika digitala resurser från förlaget Gale. Det omfattar ämnesövergripande databaser med tidskrifter, internationella dagstidningar, e-böcker och arkivmaterial samt ämnesspecifika databaser inom ekonomi och litteratur.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Google Scholar

Sökmotor som är inriktad på vetenskapligt material på webben. Indexerar både fria webbresurser och innehållet i flera förlagsdatabaser med vetenskapliga tidskrifter i fulltext.

Länk till fulltext finns om biblioteket har tillgång till förlagsdatabasen.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Om GreenFILE

Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Human Kinetics Journals

Tidskrifter i fulltext från förlaget Human Kinetics inom ämnesområdena fysisk aktivitet, idrott och träning.

Tidsomfång: 1970-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Idunn

Nordiska tidskrifter utgivna av Universitetsforlaget i fulltext, inom bland annat humaniora, juridik, hälso- och samhällsvetenskap.

Tidsomfång: 1995-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om IEEE Xplore

Tidskrifter, konferensserier och standarder från IEEE inom datavetenskap, elektroteknik och elektronik med tillämpningar inom ekonomi, pedagogik, samhällsplanering, m.m.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Inspec

Bibliografisk databas inom naturvetenskap och teknik. Innehåller referenser till tidskrifter och konferensproceedings samt böcker, avhandlingar och rapporter. Länkar till fulltextdatabaser.

Åtkomst:
Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om IOS Press

Tidskrifter i fulltext från förlaget IOS Press inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och medicin.

Tidsomfång: 1982-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om JSTOR

Tidskrifter i fulltext inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Dessutom ingår den tematiska samlingen JSTOR Sustainability, som innehåller tidskrifter och forskningsrapporter inom området hållbar utveckling.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om JUNO

JUNO är en juridisk informationstjänst. Biblioteket prenumererar på det innehåll som är tillgängligt i JUNO för lärosäten:

- Grundläggande rättsinformation: författningar, förarbeten, rättsfall (utom avgöranden i tingsrätt och förvaltningsrätt), myndighetsinformation, EU-rätt
- Nyheter
- Lagkommentarer, bl.a. Norstedts och Lexino
- Engelska lagöversättningar
- Legal English Dictionary
- Tidskrifter
- E-böcker (utom läroböcker)

Hjälpsidorna för JUNO är för närvarande enbart synliga om du använder fjärrskrivbordet och sedan går till JUNO via denna länk: https://juno.nj.se/?key=0123435343437323133F153B263E7639463C44375735463E2402.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om MAH Complete

Tidskrifter i fulltext inom ämnesområdet vårdvetenskap från förlaget Mark Allen Healthcare.

Tidsomfång: 1992-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om MathSciNet

Referenser till artiklar och böcker inom matematik. Innehåller Mathematical Subject Classifications (MSC) och länkar till fulltext.

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Mediearkivet

Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer, webbsidor samt nyhetssändningar i tv och radio.

Även artiklar som ligger bakom betalväggar ingår, med undantag för artiklar i Bonnier News (Dagens Nyheter, Dagens Industri, Expressen/GT/Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan).

Premiumartiklar från Dagens Nyheter, Dagens Industri och Svenska Dagbladet är tillgängliga genom särskild inloggning i biblioteket. Kontakta personalen för inloggning.

Tidsomfång: Fulltext från 1981 eller senare.

 • Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens
Om Medline via EBSCO

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi. Länkar finns till flera fulltextdatabaser. Medline är den viktigaste komponenten i den större databasen PubMed.

 • Tidsomfång: 1946-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Ovid Nursing Full Text Plus

Tidskrifter inom omvårdnad från förlaget Lippincott, Williams & Wilkins (LWW). Dessutom ingår databasen Ovid Nursing Database, som indexerar tidskrifter inom omvårdnad.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Oxford Academic Journals

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Oxford University Press.

Tidsomfång: 1996-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om PsycArticles

Innehåller artiklar i fulltext från psykologitidskrifter från American Psychological Association (APA).

Tidsomfång: 1988-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om PsycInfo

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom psykologi och angränsande ämnen, samt till böcker, rapporter och avhandlingar. Länkar finns till PsycArticles och andra fulltextdatabaser.

Tidsomfång: 1872-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om PubMed

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom medicin, omvårdnad, hälsa och psykologi.

Tidsomfång: 1946-

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Om Retriever Business

Bokslutsinformation och årsredovisningar från svenska företag.

 • Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens
Om SAGE Business Cases

Innehåller case inom ekonomi, företagande och ledarskap.

Om du är lärare kontakta biblioteket@hig.se för att få tillgång till Teaching Notes.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om SAGE Journals

Innehåller tidskrifter i fulltext från förlaget SAGE, främst inom ämnesområdena samhällsvetenskap, humaniora, medicin och teknik.

Tidsomfång: 1999-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om ScienceDirect

Artiklar i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Elsevier.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Scopus

Referenser och abstrakt till artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik. Länkar till fulltextdatabaser.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om SIS Abonnemang

Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Innehåller även SIS Bygghandlingar (som ersätter Bygghandlingar 90), samt Materialnyckeln som är en databas med information om metalliska material.

Saknar du en standard kan du be biblioteket lägga till den med knappen "Föreslå utökning". Vi meddelar dig när standarden har blivit tillgänglig.

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Utöver standarder som ingår i bibliotekets abonnemang kan du genom avtal med olika myndigheter kostnadsfritt få tillgång till ytterligare standarder, exempelvis Eurokoder och geodatastandarder. Dessa standarder kan enbart läsas i webbläsaren, inte laddas ner. För att få tillgång till standarderna måste du begära personliga inloggningsuppgifter.
Se vilka standarder du kan få tillgång till och begär inloggningsuppgifter på sis.se

Om SocIndex

Referenser och abstrakt till artiklar inom sociologi, socialt arbete, gerontologi, socialpolitik och närliggande ämnen.

Tidsomfång: 1895-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om SpringerLink

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Springer.

Tidsomfång: 1997-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Svenska dagstidningar

Material äldre än 115 år är fritt tillgängligt. Årgångar som inte är fritt tillgängliga på grund av upphovsrätt kan du läsa på en särskild dator i biblioteket. Du kan boka datorn i max 4 timmar per gång. Kontakta biblioteket för att boka: biblioteket@hig.se.

Det är inte tillåtet att systematiskt spara ner stora mängder upphovsskyddat material. Vid misstänkt missbruk stänger Kungliga biblioteket tillfälligt av tjänsten.

Åtkomst: Fritt tillgänglig hemifrån för material äldre än 115 år, tillgänglig på plats i biblioteket för senare årgångar.

Om SwePub

I SwePub kan du söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Om Taylor & Francis Online

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Taylor & Francis.

Tidsomfång: 1997-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om UR Access

Genom UR access för högskolor och universitet kan du ta del av radio- och tv‑program från Utbildningsradion. Om du måste logga in för att se programmet gör så här:

 1. Välj University of Gävle som Identity service.
 2. Logga in med ditt användarkonto från Högskolan.
Om Web of Science

Referenser och abstrakt till artiklar, konferensbidrag och bokkapitel inom alla ämnesområden. Länkar till fulltextdatabaser. Innehåller även länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Web of Science består av följande delar:
- Arts & Humanities Citation Index
- Science Citation Index Expanded
- Social Sciences Citation Index
- Book Citation Index
- Conference Proceedings Citation Index
- Emerging Sources Citation Index

Tidsomfång: 1986-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Om Wiley Online Library

Tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Wiley.

Tidsomfång: 1997-

Åtkomst: Inom Högskolan + hemifrån via OpenAthens

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)