Databasförteckning

Sök efter databaser

Visar träffarna 0 - 10 av totalt 153 träffar. nästa


Academic Search Elite öppnas i nytt fönster


Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.

Totalt täcks 3500 tidskrifter, varav 2000 är i fulltext och 1500 är vetenskapligt fackgranskade.

Tidsomfång: 1985-

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via OpenAthens

ACM Digital Libraryöppnas i nytt fönster


Portalen från Association of Computing Machinery innehåller 3 delar:

1. ACM Digital Library: Referenser, abstrakt och fulltext till artiklar i ACM:s egna tidskrifter och konferensserier samt 9 externa tidskrifter

2. ACM guide to computing literature: Innehållsförteckningar till ca 900 datatidskrifter och referenser till böcker, konferensrapporter och avhandlingar

3. OCRS - Online Computing Reviews Service

Recensioner till datalitteratur. OBS! Högskolan har inte tillgång till recensionerna i fulltext.

Tidsomfång:Digital Library : Referenser 1950-, Fulltext: 1952-

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via OpenAthens

ACS journalsöppnas i nytt fönster


Referenser, abstrakt och fulltext till 34 tidskrifter från American Chemical Society.

Tidsomfång 1879-

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via OpenAthens

Agricolaöppnas i nytt fönster


Produceras av National Agricultural Library (USA).

Referenser till böcker, rapporter och artiklar inom lantbruksvetenskap.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Arblineöppnas i nytt fönster


ARBLINE är en databas med inriktning på arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Databasen innehåller fulltextmaterial och referenser till böcker, artiklar, examensarbeten, etc.

Åtkomst: Fritt tillgänglig

Artikelsököppnas i nytt fönster


Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar. Fulltextlänkar till ett fåtal dagstidningar. Biblioteket har inte abonnemang på fulltextarkiven Affärsdata och PressText.
Max 3 samtidiga användare.

Tidsomfång: 1979-

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via OpenAthens

Arts & Humanities Citation Indexöppnas i nytt fönster


En del av WEB OF SCIENCE

Indexerar 1120 tidskrifter inom humaniora.

Ett urval artikelreferenser från 7000 tidskrifter inom angränsande ämnen ingår också. De flesta av artikelreferenserna har abstract och även de citerande artiklarna är sökbara. Länkar finns till flera fulltextdatabaser. Tidsomfång: 1986-

Åtkomst: Inom högskolan + hemifrån via proxyserver

arXiv.orgöppnas i nytt fönster


E-printarkiv med dokument i fulltext inom datavetenskap, fysik, matematik

Åtkomst: Fritt tillgänglig

ASCE - Civil Engineering Databaseöppnas i nytt fönster


American Society of Civil Engineers' databas innehåller referenser och abstract till 100.000 ASCE-dokument.

Dokumenten utgörs av tidskriftsartiklar, konferensrapporter, böcker, standarder och manualer m.m.

Ämnesområden: Tillämpad teknik i vid bemärkelse - dock inte elektronik, datateknik eller kemiteknik.

Ämnesord kan väljas från Subject Heading List.

Tidsomfång: 1970-

Åtkomst: Fritt tillgänglig

BASE - Bielefeld Academic Search Engineöppnas i nytt fönster


BASE är en samsökningstjänst mot fria e-printarkiv på Internet. Arkiven innehåller böcker, rapporter, avhandlingar och artiklar i fulltext inom många ämnesområden.

Åtkomst: Fritt tillgänglig


Visar träffarna 0 - 10 av totalt 153 träffar. nästa

Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2017-07-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)