Databasnytt 2018

Här finns information om våra nya databaser för året, databastester och andra nyheter om databaser.

Digitala forskarsalen (tidigare SVAR-databasen)

Från den 1 februari 2018 har alla fri tillgång till Riksarkivets digitala arkivinformation. Du hittar över 100 miljoner digitala arkivhandlingar i Digitala forskarsalen.
Här finns domstolsarkiv, fastighetsböcker, kyrkoarkiv, mantalslängder, bouppteckningar, folkräkningar m.m. Du kan med andra ord (släkt)forska gratis hemifrån och i tjänsten.

SAGE Business Cases

1800 case inom alla aspekter av företagande.

Svenska dagstidningar

En tjänst från Kungliga biblioteket. Digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt. Årgång 1645 - 1902 är fritt tillgängliga på vilken dator som helst.
Årgång 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på plan 1 i biblioteket.
Denna dator kan bokas i max. 4 timmar.
Boka genom att skicka ett mejl med namn, datum och tid du vill boka till mejladress: Biblioteket.HiG@hig.se 

Avslutade databaser

 • Byggtermbanken
 • Compendex
 • DeGruyter journals (Uppsagd från 2015. Fulltext kvar för 2011-2014)
 • Digitala kartbiblioteket (har ersatts av Geodata Extraction Tool)
 • E-journals from Ebsco (täcks av  Discovery)
 • Encyclopedia Britannica
 • Landguiden
 • NBER working papers
 • Oxford Reference Online
 • Project Muse
 • Rättsbanken
 • Social services abstracts (ersätts av SocINDEX)
 • Sociological abstracts (ersätts av SocINDEX)
 • Ulrichsweb

Aktuella databastester

För närvarande finns det inga databastester.

Avslutade databastester

ABI/Inform

Databas inom ekonomi.

Academic Video Online

Produceras av Alexander Street Press i samarbete med CBS, PBS, BBC, NBC, Insight Media, Bloomberg, Open University m.fl. Innehåller mer än 60.000 videofilmer inom ett brett ämnesspektrum.

Books24x7

Böcker från många olika förlag.
Ämnesområden: Engineering, Information Technology, Business and Finance

Embase

Databas inom medicin och vård.

Emcare
Ovids nursingdatabas i samarbete med förlaget Elsevier. Täcker 3700 tidskrifter inom vårdvetenskap, varav 1800 ska vara "unika" jämfört med andra nursingdatabaser.

Ergonomics Abstracts

Indexerar artiklar i 420 tidskrifter samt bokkapitel och konferensbidrag inom ergonomi, biomekanik, arbetsmiljö, psykologi, fysiologi, medicin, idrott m.m.

OECD iLibrary

OECD-publikationer i fulltext

Royal Society of Chemistry Journals

40 tidskrifter inom kemi, miljövetenskap, biofysik och materialvetenskap.

SAGE Research Methods

875 metodböcker inklusive den gröna och blåa serien, 15 lexikon, 1100 cases, 150 datasets och 550 videofilmer.
Caseexempel finns inom många av högskolans ämnesområden: hälsa, kommunikation och media, kriminologi, matematik, naturvetenskap, omvårdnad, socialt arbete, teknik och utbildning.

SportDiscus with fulltext

Indexerar artiklar i ca 850 tidskrifter varav knappt 500 är vetenskapliga samt böcker och avhandlingar inom fysisk träning, näringslära, idrottsmedicin, biomekanik, rehabilitering, droger, idrottspsykologi, coaching m.m.
530 av tidskrifterna finns i fulltext.

UN iLibrary

FN:s publikationer i fulltext 

UNSYSdigital International Journals

Tre av tidskrifterna testades:

 • International journal of robotics and mechatronics
 • Journal of instrumentation automation and systems
 • Journal of unmanned system technology

Web of Science (WoS) - test av flera databaser

Via Bibsamkonsortiet på Kungliga biblioteket testades följande databaser:

 • BIOSIS Citation Index  (Life Sciences and Biomedicine)
 • Current Contents Connect  (All disciplines)
 • Data Citation Index  (Research data sets and citations)
 • Derwent Innovations Index (Patent information and citations)
 • Zoological Records  (Zoology)
Publicerad av: Egon Nilsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)