Databasnytt

Här finns information om våra nya databaser för året, databastester och andra nyheter om databaser.

Aktuella databastester 2018

SAGE Business Cases (hela 2018)

1800 case inom alla aspekter av företagande.

Statista (september - november 2018)

Statista är en statistik- och marknadsdataplattform med tillgång till mer än 1,5 miljoner dokument: statistik, prognoser, dossierer, rapporter och infografik inom 80.000 varu- och tjänstekategorier från mer än 22.500 källor.
Plattformen kombinerar ekonomiska data, konsumentbeteende, opinionsundersökningar och demografiska trender.

Alla data kan laddas ned i 4 olika office-format. Användarna får fullständiga publicerings- och användningsrättigheter för data (användbart om man till exempel presenterar på en konferens). Automatisk citering ingår.

Statistics Portal Explained (Handledning)

Nya databaser 2018

Svenska skrivregler

Digital version av Språkrådets handledning i skrivtekniska frågor för alla som skriver på svenska.

Till Svenska skrivregler (sitter du hemma logga in via Fjärrskrivbordet)

Digitala forskarsalen (tidigare SVAR-databasen)

Från den 1 februari 2018 har alla fri tillgång till Riksarkivets digitala arkivinformation. Du hittar över 100 miljoner digitala arkivhandlingar i Digitala forskarsalen.
Här finns domstolsarkiv, fastighetsböcker, kyrkoarkiv, mantalslängder, bouppteckningar, folkräkningar m.m. Du kan med andra ord (släkt)forska gratis hemifrån och i tjänsten.

Svenska dagstidningar

En tjänst från Kungliga biblioteket. Digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt. Årgång 1645 - 1902 är fritt tillgängliga på vilken dator som helst.
Årgång 1903 och framåt kan endast läsas från en särskild dator på plan 1 i biblioteket.
Denna dator kan bokas i max. 4 timmar.
Boka genom att skicka ett mejl med namn, datum och tid du vill boka till mejladress: biblioteket@hig.se

Avslutade databaser

  • Byggtermbanken
  • Compendex
  • DeGruyter journals (Uppsagd från 2015. Fulltext kvar för 2011-2014)
  • Digitala kartbiblioteket (har ersatts av Geodata Extraction Tool)
  • E-journals from Ebsco (täcks av Discovery)
  • Encyclopedia Britannica
  • Landguiden
  • NBER working papers
  • Oxford Reference Online
  • Project Muse
  • Rättsbanken
  • Social services abstracts (ersätts av SocINDEX)
  • Sociological abstracts (ersätts av SocINDEX)
  • Ulrichsweb

  Avslutade databastester

  • ABI/Inform - Databas inom ekonomi.
  • Academic Video Online - Produceras av Alexander Street Press i samarbete med CBS, PBS, BBC, NBC, Insight Media, Bloomberg, Open University m.fl. Innehåller mer än 60.000 videofilmer inom ett brett ämnesspektrum.
  • Books24x7 - Böcker från många olika förlag.
   Ämnesområden: Engineering, Information Technology, Business and Finance
  • Embase - Databas inom medicin och vård.
  • Emcare - Ovids nursingdatabas i samarbete med förlaget Elsevier. Täcker 3700 tidskrifter inom vårdvetenskap, varav 1800 ska vara "unika" jämfört med andra nursingdatabaser.
  • Ergonomics Abstracts - Indexerar artiklar i 420 tidskrifter samt bokkapitel och konferensbidrag inom ergonomi, biomekanik, arbetsmiljö, psykologi, fysiologi, medicin, idrott m.m.
  • OECD iLibrary - OECD-publikationer i fulltext
  • Royal Society of Chemistry Journals - 40 tidskrifter inom kemi, miljövetenskap, biofysik och materialvetenskap.
  • SAGE Research Methods - 875 metodböcker inklusive den gröna och blåa serien, 15 lexikon, 1100 cases, 150 datasets och 550 videofilmer.Caseexempel finns inom många av högskolans ämnesområden: hälsa, kommunikation och media, kriminologi, matematik, naturvetenskap, omvårdnad, socialt arbete, teknik och utbildning.
  • SportDiscus with fulltext - Indexerar artiklar i ca 850 tidskrifter varav knappt 500 är vetenskapliga samt böcker och avhandlingar inom fysisk träning, näringslära, idrottsmedicin, biomekanik, rehabilitering, droger, idrottspsykologi, coaching m.m.
  • UN iLibrary - FN:s publikationer i fulltext
  • UNSYSdigital International Journals - Tre av tidskrifterna testades: International journal of robotics and mechatronics, Journal of instrumentation automation and systems, Journal of unmanned system technology
  • Web of Science (WoS) - Via Bibsamkonsortiet på Kungliga biblioteket testades följande databaser: BIOSIS Citation Index (Life Sciences and Biomedicine), Current Contents Connect (All disciplines), Data Citation Index (Research data sets and citations), Derwent Innovations Index (Patent information and citations), Zoological Records (Zoology)
  Publicerad av: Jenny Ericsson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-11-14
  Högskolan i Gävle
  www.hig.se
  Box 801 76 GÄVLE
  026-64 85 00 (växel)