Gå till eugreenalliance
Sök

Ordböcker och uppslagsverk

Genom biblioteket har du tillgång till både tryckta och elektroniska ordböcker, lexikon och uppslagsverk.

Lexikon
 • Ordböcker och uppslagsverk i särskilda ämnen hittar du i våra ämnesguider.
  Till ämnesguiderna

Elektroniska uppslagsverk och ordböcker

Uppslagsverk

Ordböcker

Åtkomst: Fritt tillgängliga databaser

Lexikon och handböcker i olika ämnen

Gale

På Gales plattform har Högskolan i Gävle tillgång till tre lexikon inom religionsvetenskap.

Artiklarna finns i html-format eller pdf-format. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras. Lexikonen kan inte laddas ner i sin helhet, endast artikelvis i html- eller pdf-format.

IGI Global E-access

På IGI Globals plattform har Högskolan i Gävle tillgång till tre lexikon och böcker:

 • Emerging issues, challenges and opportunities in e-planning
 • Encyclopedia of e-commerce, e-government and mobile commerce
 • Encyclopedia of knowledge management
 • Teacher Education for Ethical Professional Practice in the 21st Century

Artiklarna läses i pdf-format. Artiklar kan sparas som Favoriter om du skaffar ett konto på IGI Globals plattform. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras.

Böckerna kan inte laddas ned i sin helhet, endast artikelvis i pdf-format.

SAGE

På SAGEs plattform har Högskolan i Gävle tillgång till 5 lexikon och 83 handböcker inom samhällsvetenskap, utgivna år 2000-2010.

Artiklarna läses i html-format. Artiklar kan sparas som favoriter till en lista om du skaffar ett personligt, kostnadsfritt konto på SAGEs plattform.

Artiklarna kan skrivas ut och kopieras. Lexikonen och handböckerna kan inte laddas ner i sin helhet, endast artikelvis i pdf-format.

På Springers plattform har Högskolan i Gävle tillgång till fyra lexikon: 

 • Concise encyclopedia of statistics
 • Encyclopedia of finance
 • Encyclopedia of operations research and management science
 • Encyclopedia of production and manufacturing management

Artiklarna läses i html- eller pdf-format. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras.

Lexikonen kan inte laddas ner i sin helhet, endast artikelvis i pdf-format.

Wiley Online Library

På Wileys plattform har biblioteket tillgång till ett lexikon. Artiklarna kan skrivas ut och kopieras. Endast artiklar kan laddas ned i pdf-format.

Kontakt

Biblioteket

Telefon: 026-64 85 48
e-post: biblioteket@hig.se
Postadress: Högskolan i Gävle, Biblioteket, 801 76 Gävle
Besöksadress: Kungsbäcksvägen 47, Gävle

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-11-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)