Ordböcker och uppslagsverk

Genom biblioteket har du tillgång till både tryckta och elektroniska ordböcker, lexikon och uppslagsverk.

Lexikon
  • Tips på ordböcker och uppslagsverk i speciella ämnen hittar du i våra ämnesguider. Till ämnesguiderna
Tryckta ordböcker och uppslagsverk
Vi har flera olika ordböcker och uppslagsverk i biblioteket och dessa söker du fram i vår bibliotekskatalog.
Nationalencyklopedin
Oxford English Dictionary
Termlexikon
Lexikon och forskningsöversikter inom psykologi och samhällsvetenskap
IGI Global e-access
Gale Virtual Reference Library - GVRL
Encyklopedier från Springers förlag
Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-05-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)