Tidskrifter och tidningar

Biblioteket har både tryckta och elektroniska tidskrifter. De två senaste årgångarna av de tryckta tidskrifterna finns på entréplanet. Tidigare årgångar finns i magasinet som ligger på plan ett. Tryckta tidskrifter lånas inte ut.

Om du inte har datorkonto vid Högskolan

Via dessa gästingångar kan du se vilka tidskrifter vi har och du kan läsa de fritt tillgängliga elektroniska tidskrifterna.

Söka hemifrån?

Du kommer också åt vårt elektroniska material hemifrån.

Biblioteket