Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i idrottsvetenskap

Ämnesguide för idrottsvetenskapliga programmet.

Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Databaslista

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Samsökning

 • Sök i Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Allmänna databaser

 • Academic Search Premier
  Innehåller referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • BMJ Journals
 • Innehåller tidskrifter i fulltext inom medicin och närliggande ämnesområden, bland annat idrottsmedicin, från förlaget BMJ. Endast tidskrifter i BMJ Standard Collection ingår.

 • Scopus
  Länkar till citerande artiklar samt citeringsstatistik.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Länkar till citerande artiklar samt citeringsstatistik.

Idrott

 • Human Kinetics
  Referenser till artiklar i olika idrottsvetenskapliga tidskrifter. Högskolan har tillgång till samtliga tidskrifter i fulltext.
 • SAGE Business Cases
  Innehåller cases publicerade i Human Kinetics tidskrifter Case Studies in Sport Management (CSSM) och The International Journal of Sport Communication (IJSC).
 • Vård och hälsa
 • Svensk MeSH
  Svensk MeSH använder du för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord inom medicin exempelvis fetma - obesity.
 • CINAHL
  Artiklar inom omvårdnad.
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad med mera.
 • Juridik
 • JUNO
  Rättsfall, lagtextsamlingar och kommentarer.
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi och socialt arbete

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandlingar och uppsatser.

Övrigt

Här hittar du bland annat länkar till myndigheter och UR access.

UR Access

Via UR Access kan du ta del av program från UR. Om du sitter utanför Högskolan loggar du in med ditt användarkonto

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, var du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Vetenskaplighet

Vad är en vetenskaplig artikel?

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken när den är bemannad, antingen kommer du till oss mellan 9–16, ringer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Oskar Ahlén

e-post: Oskar.Ahlen@hig.se

Telefon: 026-64 86 68

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)