Sök

Bibliotekets ämnesguide i idrottsvetenskap

Ämnesguide för idrottsvetenskapliga programmet.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.


Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.


Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandlingar och uppsatser.


Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Databaser och artiklar

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Allmänna databaser

 • Academic Search Premier
 • Innehåller referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
  Scopus
  Länkar till citerande artiklar samt citeringsstatistik.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Länkar till citerande artiklar samt citeringsstatistik.

Idrott

 • Human Kinetics
  Referenser till artiklar i olika idrottsvetenskapliga tidskrifter. Högskolan har tillgång till fyra av tidskrifterna i fulltext.
 1. Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ)
 2. Journal of Sport & Exercise Psychology (JSEP)
 3. Journal of Sport Management (JSM)
 4. Sociology of Sport Journal (SSJ)
 • Vård och hälsa
  Svensk MeSH
  Svensk MeSH använder du för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord inom medicin exempelvis fetma - obesity.
 • CINAHLArtiklar inom omvårdnad.
 • PubMed Artiklar inom medicin, omvårdnad med mera
 • Juridik
  JUNO- rättsfall, lagtextsamlingar och kommentarer.
 • Pedagogik
  ERIC


Övrigt

Här hittar du bland annat länkar till myndigheter och UR access.

UR Access

Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto


Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, var du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Vetenskaplighet

Vad är en vetenskaplig artikel? - film (1,5 min)

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken, och det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Kontakt

Maria Ambrén

e-post: Maria.Ambren@hig.se

Telefon: 026-64 87 06

Sara Martinsson

e-post: Sara.Martinsson@hig.se

Telefon: 026-64 85 29

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)