Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i kriminologi

I ämnesguiden för kriminologi hittar du tips på var du kan söka fram information inom kriminologiämnet.

Vad är ämnesguiden i kriminologi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Databaser och artiklar

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska och tryckta resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
  Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

 • Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.
  Söka hemifrån

Enskilda databaser

 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • JSTOR
  Artiklar inom bland annat rättsvetenskap, JSTOR är en arkivdatabas och täcker tidskrifter från vol. 1 och framåt, men inte de senaste 2-5 åren. 
 • JUNO
  Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall.
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen.
 • SocINDEX
  Artiklar inom socialt arbete, innehåller också artiklar inom kriminologi. PsycInfo och SocIndex kan sökas i samtidigt, välj önskad databas under Choose Databases ovanför sökrutan i databasen.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Innehåller artiklar inom alla ämnen, bland annat kriminologi, polisvetenskap med mera.

Böcker och e-böcker
 • För att hitta våra böcker använd vår katalog, kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.
  Bibliotekets katalog
 • Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
  Till Libris
 • E-böcker
Uppsatser och forskningspublikationer
 • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
 • Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar.
  Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer
Sökhjälp
 • Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
  Till bibliotekets sökguide
  Läs mer om Boka en bibliotekarie      
Granska och värdera
Skrivhjälp
 • Referenser
 • Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. När du refererar utgår du från ett särskilt ramverk, ett referenssystem. Det ska tydligt framgå för läsaren vilka tankar och ord som är dina egna och vilka som är någon annans.
  Läs mer om att skriva referenser
  Antiplagieringsguiden Refero
 • Referenshanteringssystemet Zotero
 •  
 • För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
  Kom igång med Zotero
 • Skrivarverkstaden
 •  

Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle komma för att få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens sida.
Till Skrivarverkstadens sida

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Jonas Larsson

E-post: Jonas.Larsson@hig.se
Tel: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)