Sök

Bibliotekets ämnesguide i psykologi

I ämnesguiden för psykologi hittar du tips på var du kan söka fram information inom psykologiämnet.

Vad är ämnesguiden i psykologi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Vetenskapliga artiklar - databaser
Böcker och e-böcker
 • Böcker
  I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
  Till Högskolebibliotekets katalog
  Till Libris
 • E-böcker
  E-böcker är digitala böcker som du kan läsa via en dator, läsplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
  Läs mer om hur du söker och öppnar e-böcker
Uppsatser och forskningspublikationer
 • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
 • Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar. Studentuppsatser och forskningspublikationer hittar du bland annat i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), i Uppsök och i Swepub.
  Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer
Nyhetsmedia

Mediearkivet
I Mediearkivet kan du hitta nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press i modern tid.
Till Mediearkivet (använd Fjärrskrivbord utanför Högskolan)

  • Svenska dagstidningar
   Svenska dagstidningar är en tjänst från Kungliga biblioteket som gör det möjligt att söka i digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt.
   Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga på vilken dator som helst.
  • Årgång 1903 och framåt kan endast läsas från en särskild dator i biblioteket. Denna dator kan bokas i max fyra timmar per tillfälle. Boka datorn genom att skicka ett mejl med namn, datum och tid till: biblioteket@hig.se. 
   Till Svenska dagstidningar
  • UR Access
   Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
   Till UR Access
Offentligt tryck
   • Offentligt tryck är benämningen på dokument utgivna av riksdag, regering och enskilda myndigheter. Det kan vara författningar av olika slag, riksdagstryck och olika utredningar.
   • JUNO
    En rättsdatabas med författningar, avgöranden och lagtextkommentarer.
    Till JUNO
   • Lagrummet
    En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
    Till Lagrummets webbplats
Digitala uppslagsverk och handböcker
Organisationer
Sökhjälp

Vänd dig i första hand till bibliotekets sökguide eller till informationsdisken på biblioteket. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se. Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.
Till bibliotekets sökguide
Läs mer om Boka en bibliotekarie

Granska och värdera
Skrivhjälp
   • Referenshanteringssystemet Mendeley
    För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Mendeley kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
    Kom igång med Mendeley
   • Skrivarverkstaden
    Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens webbsida.
    Till Skrivarverkstadens webbsida
Kontakt

Jonas Larsson

e-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-12-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)