Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i psykologi

I ämnesguiden för psykologi hittar du tips på var du kan söka fram information inom psykologiämnet.

Vad är ämnesguiden i psykologi?

Ämnesguiden utgår från publikationstyp och ger sedan förslag på sökverktyg som passar bra att använda, till exempel olika databaser där du kan söka efter vetenskapliga artiklar eller bokkataloger där du kan hitta böcker.

Längst ner i ämnesguiden finns även länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Om du vill ha mer vägledning i informationssökning rekommenderas först och främst bibliotekets sökguide.

Artiklar och böcker

Vetenskapliga artiklar - databaser
  • Kom ihåg att du måste vara inloggad med ditt användarkonto för att få åtkomst till artiklarna om du sitter utanför Högskolans nätverk.
   Söka hemifrån
 •  
 • Förslag på databaser inom psykologi
 • Ämnesordsdatabaser
  • MeSH (Medical Subject Headings) är kontrollerade ämnesord inom medicin i vid bemärkelse. Använd databasen Svensk MeSH för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord, exempelvis Psykisk hälsa - Mental health.
   Till Svensk MeSH
 • Samsökning
  • Discovery och Google scholar är verktyg som kan användas för att göra en bredare sökning. Discovery söker igenom många av bibliotekets databaser samtidigt medan Google scholar är en söktjänst från Google som söker igenom flera olika vetenskapliga källor på nätet.
   Till Discovery
   Till Google Scholar
  • Databaser A–Z
  • Tidskriftsförteckningen
   • Alla artiklar är publicerade i olika vetenskapliga tidskrifter. För att få information om vilka vetenskapliga tidskrifter biblioteket har åtkomst till kan du titta och söka i tidskriftsförteckningen.
    Till bibliotekets tidskriftsförteckning
Böcker och e-böcker
 • Böcker
 • I bibliotekets lokala katalog kan du söka efter böcker på Högskolans bibliotek. Libris är en gemensam katalog för svenska bibliotek, i huvudsak universitets- och högskolebibliotek.
  Till Högskolebibliotekets katalog
  Till Libris
 • E-böcker

E-böcker kan läsa på en dator, läsplatta eller mobiltelefon. De böcker som du har hittat via biblioteket, till exempel i sökportalen Discovery, kan du läsa och ladda ned hemma genom att logga in med ditt användarkonto.
Läs mer om hur du söker och öppnar e-böcker

Uppsatser och forskningspublikationer
 • Uppsatser skrivna av studenter på högskola eller universitet klassas inte som referentgranskade forskningspublikationer. Som student kan du ändå använda andra studenters arbeten för att få inspiration och tips på metoder, arbetssätt och litteratur.
 • Till forskningspublikationer räknas avhandlingar, rapporter och annat som forskare producerar. Studentuppsatser och forskningspublikationer hittar du bland annat i Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), i Uppsök och i Swepub.
  Läs mer om var du hittar uppsatser och forskningspublikationer
Nyhetsmedia

Mediearkivet

I Mediearkivet hittar du nyhetsartiklar som har publicerats i svensk press i modern tid.
Till Mediearkivet

Svenska dagstidningar

 • Svenska dagstidningar är en tjänst från Kungliga biblioteket som gör det möjligt att söka i digitaliserade svenska dagstidningar från 1645 och framåt. På grund av upphovsrätt så medges endast fri tillgång till material äldre än 115 år.
 • Årgångar som inte är fritt tillgängliga kan du läsa på en särskild dator i biblioteket.
  Denna dator kan bokas i max 4 timmar.
  Kontakta biblioteket för att boka: biblioteket@hig.se
 • Till Svenska dagstidningar
 • UR Access
 • Via UR Access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför Högskolan loggar du först in med ditt användarkonto.
  Till UR Access
Offentligt tryck

Offentligt tryck är benämningen på dokument utgivna av riksdag, regering och enskilda myndigheter. Det kan vara författningar av olika slag, riksdagstryck och olika utredningar.

JUNO

En rättsdatabas med författningar, avgöranden och lagtextkommentarer.
Till JUNO

Lagrummet

En gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.
Till Lagrummets webbplats

Digitala uppslagsverk och handböcker
Organisationer

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande

Sökhjälp
Granska och värdera
Skrivhjälp

Referenser

 • Referenshanteringssystemet Zotero
 • För att få bättre ordning på referenserna kan det vara bra att ta hjälp av ett referenshanteringssystem. Med Zotero kan du spara ner dina referenser och sedan infoga dem i ditt dokument. Du kan också skapa en litteraturförteckning.
  Kom igång med Zotero
Skrivarverkstaden

Skrivarverkstaden

Till Skrivarverkstaden kan du som är student på Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Du kan boka tid för handledning via Skrivarverkstadens webbsida.
Till Skrivarverkstadens webbsida

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Jonas Larsson

E-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)