Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i socialt arbete

I ämnesguiden för socialt arbete hittar du tips på databaser och tidskrifter inom ditt ämne.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom ämnet socialt arbete.

Böcker

Tryckta böcker

 • Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
  Till Libris

E-böcker

Uppsatser
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.
Databaser och artiklar

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
  Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar. Då kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Enskilda databaser

 • Academic Search Premier
  Artiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • ERIC
  Artiklar inom det pedagogiska området
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad, psykiatri med mera.
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård och att granska  kunskapsläget för insatser inom socialtjänst.
 • Scopus
  Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete. Det går att se hur många gånger en artikel är citerad.
 • SocINDEX
  Artiklar inom socialt arbete.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete. Det går att se hur många gånger en artikel är citerad.

Juridikdatabaser

 • JUNO
  Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall. Här finns kommentaren till Nya sociallagarna.

Dagspress

  • Mediearkivet
   Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter samt nyhetsbyråer.
Tidskrifter
 • I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel hittat en referens i en bok eller i en annan artikel.

Vetenskapliga tidskrifter på svenska

Om du vill söka efter artiklar i dessa tidskrifter är det bäst att söka i Artikelsök och att skriva ett sökord och namnet på tidskriften.
Exempelvis: Socialvetenskaplig tidskrift OCH socialbidrag. 

Artiklar ur Sociologisk forskning från år 2004 och framåt är också sökbara i SocIndex.

Juridiska tidskrifter på svenska

 • Svensk Juristtidnings artiklar från och med år 1990 är åtkomliga i fulltext på deras webbplats.
 • Artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift måste du beställa som fjärrlån.
 • Europarättslig tidskrift publicerar artiklar i fulltext på sin webbplats.

Sök artiklarna på respektive webbplats eller sök dem i Artikelsök enligt ovan.

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag-fredag kl 9.00-16.00. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026–64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Telefon: 026-648729

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)