Bibliotekets ämnesguide i vårdvetenskap

Här hittar du bibliotekets sökguide och tips på databaser och andra resurser inom ditt område.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Söka artiklar

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap.

Databaser med artiklar inom vårdvetenskap
 • CINAHL
  Artiklar inom omvårdnad.
 • Cochrane
  Databas som innehåller evidensbaserad medicin bland annat systematiska litteraturöversikter och randomiserade kontrollerade studier.
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och beteendevetenskap.
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad med mera.
 • SveMed+
  Artiklar från svenska och nordiska tidskrifter inom det medicinska området. Obs, SveMed+ uppdateras inte längre.
 •             
Tillgång till databaserna

Mer information om hur du får tillgång till databaserna när du inte är på högskolan hittar du på bibliotekets databassida.

Till bibliotekets databassida

Sökord

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker

 • E-böcker
Tidskrifter

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, referenshantering och vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Telefon: 026-648729

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)