Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i vårdvetenskap

Här finns tips på databaser, filmer om hur du söker och andra resurser inom ditt område.

Söka artiklar

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap och filmer som beskriver hur du söker i Cinahl och PubMed.

Sök vetenskapliga artiklar i Cinahl

Om Cinahl

I databasen Cinahl finns artiklar inom ämnesområdet omvårdnad.

Introduktion till Cinahl

Den här filmen visar hur du gör enkla sökningar i Cinahl

Strukturerad sökning i Cinahl

Den här filmen är för dig som ska göra mer avancerade sökningar i Cinahl till en litteraturstudie.

Filmer om sökteknik

Sök vetenskapliga artiklar i PubMed

Om PubMed 

I PubMed finns artiklar inom omvårdnad, medicin och biomedicin med mera. I PubMed kan du inte välja enbart artiklar som Högskolan har tillgång till i fulltext. Det går inte heller att välja ut enbart de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Introduktion till PubMed

Den här filmen visar hur du kan göra enkla sökningar i PubMed

Strukturerad sökning i PubMed

Den här filmen är för dig som ska göra mer avancerade sökningar i PubMed till en litteraturstudie.

Filmer om sökteknik

Andra databaser med artiklar inom omvårdnad
 • Till Cochrane
  Databas som innehåller evidensbaserad medicin, bland annat systematiska litteraturöversikter och randomiserade kontrollerade studier.
 • Till PsycINFO
  Här finns artiklar inom psykologi och beteendevetenskap.

Hjälp med att hitta sökord

Det är inte alltid så lätt att hitta bra ord att söka med, här får du tips på databaser där du hittar sökord. Och filmer som beskriver hur du hittar ytterligare ord att söka med och hur du använder sökorden i din sökning.

Tips på sökord

Filmer om sökteknik

Här finns filmer med information hur du hittar bra sökord och sedan kombinerar dem med AND och OR i en sökning.

Från frågeställning till sökord

Kombinera sökord med AND och OR

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker
 • Tryckta böcker
 • E-böcker
Tidskrifter

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, referenshantering och vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp

Vänd dig i första hand till informationsdisken om du behöver sökhjälp. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Telefon: 026-648729

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-02-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)