Sök

Bibliotekets ämnesguide i vårdvetenskap

Här hittar du bibliotekets sökguide och tips på databaser och andra resurser inom ditt område.

Söka artiklar

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap.

Databaser med artiklar inom vårdvetenskap
 • CINAHL
  Artiklar inom omvårdnad.
 • Cochrane
  Databas som innehåller evidensbaserad medicin bland annat systematiska litteraturöversikter och randomiserade kontrollerade studier.
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och beteendevetenskap.
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad med mera.
 • SveMed+
  Artiklar från svenska och nordiska tidskrifter inom det medicinska området. Obs! SveMed+ uppdateras inte längre.
Tillgång till databaserna

Mer information om hur du får tillgång till databaserna när du inte är på högskolan hittar du på bibliotekets databassida.

Till bibliotekets databassida

Sökord
 • MeSH Database
  I PubMed finns MeSH Database där du hittar alla MeSH-termer.
 • Svensk MeSH
  En svensk version av Meshdatabasen, och används för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord exempelvis fetma - obesity.
 • SveMed+
  I SveMed+ kan du söka på svenska. När du klickar på titeln till någon av artiklarna ser du MeSH-termerna både på svenska och engelska.
  Obs! Från och med januari 2020 uppdateras inte längre SveMed+ med nytt material.
 • Tips på termer för upplevelser och bemötande i olika former

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Böcker
 • Tryckta böcker
 • E-böcker
Tidskrifter

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, referenshantering och vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Telefon: 026-648729

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2022-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)