Psykologi

Ämnesguide i psykologi.

Böcker

 • LIBRIS
  Den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
 • Bibliotekets katalog
  Vår katalog med tryckta böcker som finns i högskolans bibliotek.
  Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

E-böcker

Handbooks och uppslagsverk

Avhandlingar och uppsatser

Svenska avhandlingar

 • LIBRIS
  Här söker du avhandlingar skrivna vid svenska universitet.


Internationella avhandlingar

Studentuppsatser

 • Sök i DiVA efter uppsatser
  Uppsatser skrivna av studenter på Högskolan i Gävle finns i DiVA.
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Databaser och artiklar

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
 • Söka hemifrån

Enskilda databaser

 • Academic Search Elite
  Referenser, abstract och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • PsycARTICLES
  Innehåller fulltextartiklar från tidskrifter publicerade av bland andra American Psychological Association (APA).
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen.
 • PubMed
  Bibliografisk databas med artiklar inom medicin, omvårdnad, psykiatri med mera.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Innehåller artiklar från tidskrifter inom många ämnesområden.
 • Till bibliotekets databaser

Tidskrifter

 • Till bibliotekets tidskriftsförteckning
  I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.

Organisationer

Sökhjälp

Vänd dig till bibliotekets informationsdisk.
Arbetar du med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.

Kontakt

Jonas Larsson

e-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)