Psykologi

Ämnesguide i psykologi.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Bild på de fem delarna av bibliotekets sökguide Till bibliotekets sökguide
Böcker
 • LIBRIS
  Den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.
Handbooks och uppslagsverk
Databaser

Samsökning

 • Discovery
  Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera. Använd våra länkar när du sitter hemma och söker så kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
 • Söka hemifrån

Enskilda databaser

 • Academic Search Elite
  Referenser, abstract och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • PsycARTICLES
  Innehåller fulltextartiklar från tidskrifter publicerade av bland andra American Psychological Association (APA).
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen.
 • PubMed
  Bibliografisk databas med artiklar inom medicin, omvårdnad, psykiatri med mera.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Innehåller artiklar från tidskrifter inom många ämnesområden.
 • Till bibliotekets databaser
Tidskrifter
 • I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.
Organisationer
 • Världens största professionella och vetenskapliga psykologiorganisation. Ligger bakom databasen PsycINFO och referenssystemet APA Style.
 • Association for Psychological Science (APS)
  Internationell organisation med uppdrag att främja den vetenskapliga psykologins intressen.
 • Sveriges Psykologförbund
  Svenska fack- och yrkesförbundet för yrkesverksamma psykologer, studerande vid psykologprogrammen och disputerande i psykologi och pedagogik.
 • Nationalkommittén för psykologi
  Syftet är att främja forskning, utbildning och utveckling inom psykologiämnet.
Sökhjälp

Om du behöver sökhjälp vänd dig till bibliotekets informationsdisk. Om du arbetar med din uppsats och behöver extra sökvägledning kan du boka en bibliotekarie.

Kontakt

Jonas Larsson

e-post: Jonas.Larsson@hig.se
Telefon: 026-64 86 54

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2019-01-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)