Socialt arbete

Ämnesguide för socialt arbete.

Böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog.

Libris är den nationella katalogen med böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek.

E-böcker

E-böcker är digitala versioner av böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.

Avhandlingar

Svenska avhandlingar

 • LIBRIS
  Här söker du avhandlingar skrivna vid svenska universitet.


Internationella avhandlingar

Uppsatser

 • Sök i DiVA efter uppsatser
  Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA.
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Databaser och artiklar

Samsökning

Discovery är en samsöktjänst som söker i en stor del av högskolebibliotekets elektroniska resurser samtidigt. Använd Discovery om du inte vet vilken databas du skall börja söka i.

 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser med mera.
  Använd våra länkar när du sitter hemma och söker i Google Scholar. Då kommer du åt tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Söka hemifrån

Gå via länkarna på bibliotekets sidor så har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Enskilda databaser

 • Academic Search Elite
  Artiklar inom många ämnesområden.
 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • ERIC
  Artiklar inom det pedagogiska området
 • PsycINFO
  Artiklar inom psykologi och angränsande ämnen
 • PubMed
  Artiklar inom medicin, omvårdnad, psykiatri med mera.
 • SBU - Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
  SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård och att granska  kunskapsläget för insatser inom socialtjänst.
 • SocINDEX
  Artiklar inom socialt arbete.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.
 • Web of Science
  Artiklar inom många ämnesområden bland annat inom socialt arbete.

Juridikdatabaser

 • Zeteo
  Lagkommentarer, förarbeten, författningar och rättsfall. Här finns kommentaren till Nya sociallagarna.

Bibliotekets databaser

Biblioteket har även andra databaser som kan vara användbara.

Tidskrifter

 • Till tidskriftsförteckningen
  I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel hittat en referens i en bok eller i en annan artikel.

Vetenskapliga tidskrifter på svenska

Tidskrifterna finns i tryckt form i biblioteket, se tidskriftsförteckningen.

Sociologisk forskning, Socialvetenskaplig tidskrift och Socialmedicinsk tidskrift publicerar artiklar i fulltext på respektive webbplats.

Om du vill söka efter artiklar i dessa tidskrifter är det bäst att söka i Artikelsök och att skriva ett sökord och namnet på tidskriften.
Exempelvis: Sociologisk forskning OCH socialbidrag. 
Artiklar ur Sociologisk forskning, från år 2004 och framåt är också sökbara i SocIndex.

Juridiska tidskrifter på svenska

Svensk Juristtidnings artiklar från och med år 1990 är åtkomliga i fulltext på webbplatsen. Vi har också en del äldre årgångar i tryckt form i biblioteket.

Artiklar i Förvaltningsrättslig tidskrift måste beställas via fjärrlån.

Europarättslig tidskrift publicerar artiklar i fulltext på sin webbplats och vi har alla årgångar i tryckt form i biblioteket.

Sök artiklarna på respektive webbplats eller sök dem i Artikelsök enligt ovan.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i informationsdisken. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑648548 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Kontakt

Tanja Donner

e-post: Tanja.Donner@hig.se
Tel: 026-648729

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2018-09-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)