Sök

Bibliotekets ämnesguide i datavetenskap

I ämnesguiden för datavetenskap hittar du bibliotekets sökguide samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Du får även förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet.

Sökguiden

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.

 • E-böcker

E-böcker läser du i datorn, surfplattan eller mobilen.

Sökverktyg och databaser

Sökverktyg och databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera från olika förlag.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma, så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery
  Högskolans eget samsökningsverktyg främst för artiklar och e-böcker.
 • Google Scholar
  En variant av Google som söker efter vetenskapligt material, fria webbresurser, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du söker hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Har även länkar till citerande artiklar.

Enskilda databaser

 • Academic Search Premier
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden. Ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • Scopus
  Referenser och abstract till artiklar inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar och omfattande citeringsstatistik.
 • SwePub
  Referenser till publikationer av forskare vid svenska lärosäten.
 • Web of Science
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Databaser inom data- och informationsvetenskap

 • ACM Digital Library / Guide to Computing Literature
  Innehåller förlagets egna tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap i fulltext i kombination med en referensdatabas som täcker tidskrifter samt böcker, avhandlingar, konferensserier och rapporter inom datavetenskap från andra förlag.
 • IEEE Xplore Digital Library
  Högskolan prenumererar på hela IEEE/IET Electronic Library (IEL) via Xplore-gränssnittet. Det innehåller förlagets tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap och elektronik. Dessutom ingår standarder från IEEE.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Länkar till fulltext. Ämnesordsregister. Ingår i Discovery.
 • CoRR - Computing Research Repository
  Fritt tillgängligt e-printarkiv (del av arXiv.org) med rapporter och parallellpublicerade artiklar i fulltext.
 • dblp - Computer Science Bibliography
  Referenser till tidskriftsartiklar och konferensbidrag inom datavetenskap. Ofta finns länk till fulltext.
Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Uppslagsverk
Standarder
 • IEEE Xplore
  IEEE Xplore-gränssnittet innehåller förutom förlagets tidskrifter och konferensserier inom datavetenskap och elektronik även standarder.
 • SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan. Saknar du en standard kan du föreslå utökning av abonnemanget.

Sökhjälp

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk.

Skrivhjälp
 • Om du behöver du hjälp i ditt skrivande, på svenska eller engelska, kan du vända dig till Skrivarverkstaden
 • Information om upphovsrätt, hur du skriver referenser och undviker plagiering hittar du på bibliotekets sida Skriva och publicera
Kontakt

Maria Ebervik

E-post: Maria.Ebervik@hig.se
Telefon: 026-64 85 36

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-08-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)