Sök

Bibliotekets ämnesguide i industridesign

I ämnesguiden för industridesign hittar du bibliotekets sökguide samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik. Du får förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet.

Bibliotekets sökguide

Här får du tips på hur och var du hittar artiklar, böcker och annat för din uppgift eller uppsats. Du guidas genom informationssökningens fyra steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Databaser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

Samsökning

 • Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att ämnesordsregister saknas och begränsningen till refereegranskade tidskrifter i vissa fall kan vara missvisande.

Svenska databaser

 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.
 • Swepub
  Samlad ingång till publiceringen vid svenska lärosäten. Har länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.

Internationella databaser

 • CORE
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter med mera i öppna arkiv.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Det finns länkar till fulltext och ämnesordsregister.
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Web of Science
 • Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
Böcker
 • Bibliotekets katalog
  Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.
 • LIBRIS
  LIBRIS är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.
 • HelGe-biblioteken
  Folkbiblioteken i Gävleborgs län har en gemensam bibliotekskatalog.

E-böcker

Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk form alternativt i tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Exempel på tidskrifter inom industridesign:

Lagstiftning och standarder
 • JUNO
  Innehåller rättsfall, lagtextsamlingar, förarbeten och kommentarer till lagtext.

  SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.
Patent
 • Espacenet (via PRV)
  Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller mer än 100 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar.
Vetenskaplighet och källkritik
Sökhjälp

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk.

Kontakt

Karin Meyer Lundén

E-post: karin.meyer@hig.se
Telefon: 026 - 64 89 19

Publicerad av: Elisabeth Jansson Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2021-02-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)