Gå till eugreenalliance
Sök

Bibliotekets ämnesguide i industridesign

I ämnesguiden för industridesign får du förslag på databaser och sökverktyg som du kan använda för att hitta olika typer av publikationer och annan information inom ämnesområdet. Du hittar även bibliotekets sökguide här, samt länkar kring sök- och skrivhjälp, referenshantering och källkritik.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom industridesign.

Databaser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Du kan söka i våra databaser och tidskrifter utanför campus om du använder länkarna på bibliotekets sidor eller ansluter via fjärrskrivbord.

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Discovery och Google Scholar är sökverktyg som du kan använda för att göra en bred sökning i många databaser samtidigt.

 • Discovery
  Discovery söker i många av bibliotekets databaser samtidigt. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) i vissa fall kan vara missvisande. Avgränsa hellre till Academic journals.
 • Google Scholar
  Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du sitter hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under Inställningar.

Enskilda databaser

 • Förslag på databaser där du kan hitta publikationer inom industridesign.
 • Academic Search Premier
  Referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar inom många ämnesområden.

Artikelsök
Referenser till artiklar i svenska tidskrifter och dagstidningar.

 • CORE
  Fritt tillgängliga artiklar, rapporter med mera i öppna arkiv.
 • Inspec
  Referensdatabas inom teknik, fysik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Det finns länkar till fulltext och ämnesordsregister.
 • Mediearkivet - Retriever Research
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.
 • Scopus
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Swepub
  Samlad ingång till publiceringen vid svenska lärosäten. Har länkar till Libris och lärosätenas egna publikationsdatabaser, och ofta vidarelänkning till publikationerna i fulltext.
 • Web of Science
  Referenser till och sammanfattningar av artiklar i tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.
 • Fler databaser hittar du på sidan Databaser A-Z
Tidskrifter

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om tidskriften finns i elektronisk eller i tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar du har tillgång till.

Exempel på tidskrifter inom industridesign:

Böcker
 • Tryckta böcker
 • Bibliotekets katalog
  Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.
 • Libris
  Libris är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. Här söker du med fördel avhandlingar.
 • HelGe-biblioteken
  Folkbiblioteken i Gävleborgs län har en gemensam bibliotekskatalog.

E-böcker

Lagstiftning
 • JUNO
  Innehåller rättsfall, lagtextsamlingar, förarbeten och kommentarer till lagtext.
Standarder
 • SIS Abonnemang
  Standarder i fulltext från SIS och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.
Patent
 • Espacenet (via PRV)
  Internationell patentdatabas från European Patent Office (EPO). Databasen innehåller mer än 100 miljoner nationella och internationella patent/patentansökningar.
Radio- och tv-program
 • UR access
  Genom UR access kan du ta del av radio- och TV-program från Utbildningsradion. Om du sitter utanför högskolan loggar du in med ditt användarkonto.

Mer information om att söka och skriva

Sökhjälp

Du kan få hjälp i bibliotekets informationsdisk. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se.

Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie för handledning.

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

 • I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.
  Till bibliotekets sökguide i informationssökning
Kontakt

Karin Meyer Lundén

E-post: karin.meyer@hig.se
Telefon: 026 - 64 89 19

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Jenny Ericsson Sidan uppdaterades: 2023-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)